Từ vựng

Thiên nhiên» Natur

games images

buen
vòng cung

games images

stalden
chuồng

games images

bugten
vịnh

games images

stranden
bãi biển

games images

boblen
bong bóng

games images

hulen
hang động

games images

gården
trang trại

games images

ilden
lửa

games images

fodaftrykket
dấu chân

games images

globussen
địa cầu

games images

høsten
vụ thu hoạch

games images

høballerne
kiện cỏ khô

games images

søen
hồ

games images

bladet

games images

bjerget
núi

games images

havet
đại dương

games images

panoramaet
toàn cảnh

games images

klippen
đá tảng

games images

kilden
suối

games images

sumpen
đầm lầy

games images

træet
cây

games images

træstammen
thân cây

games images

dalen
thung lũng

games images

udsigten
quang cảnh

games images

vandstrålen
tia nước

games images

vandfaldet
thác nước

games images

bølgen
sóng