Từ vựng

Công nghệ   »   Тэхналогія

games images

паветраная помпа
pavietranaja pompa
bơm không khí

games images

аэраздымка
aerazdymka
ảnh chụp từ không trung

games images

шарыкавы падшыпнік
šarykavy padšypnik
vòng bi

games images

батарэя
batareja
pin (ắc quy)

games images

веласіпедны ланцуг
vielasipiedny lancuh
xích xe đạp

games images

кабель
kabieĺ
dây cáp

games images

кабельны барабан
kabieĺny baraban
cuộn dây cáp

games images

фотакамера
fotakamiera
máy ảnh

games images

касета
kasieta
băng cassette

games images

зараднае прыстасаванне
zaradnaje prystasavannie
bộ nạp điện

games images

кабіна
kabina
buồng lái

games images

зубчастае кола
zubčastaje kola
bánh răng

games images

кодавы замок
kodavy zamok
ổ khoá số

games images

кампутар
kamputar
máy tính

games images

кран
kran
cần cẩu

games images

працоўны стол
pracoŭny stol
máy tính để bàn

games images

буравая ўстаноўка
buravaja ŭstanoŭka
giàn khoan

games images

дыскавод
dyskavod
ổ đĩa

games images

DVD дыск
DVD dysk
đĩa dvd

games images

электрарухавік
eliektraruchavik
động cơ điện

games images

энергія
enierhija
năng lượng

games images

экскаватар
ekskavatar
máy đào

games images

факс
faks
máy fax

games images

плёнкавая камера
plionkavaja kamiera
máy quay phim

games images

дыскета
dyskieta
đĩa mềm

games images

падводныя акуляры
padvodnyja akuliary
kính bảo hộ

games images

жорсткі дыск
žorstki dysk
đĩa cứng

games images

джойсцік
džojscik
cần điều khiển

games images

клавіша
klaviša
chìa khóa

games images

пасадка
pasadka
hạ cánh

games images

ноўтбук
noŭtbuk
máy tính xách tay

games images

газонакасілка
hazonakasilka
máy xén cỏ

games images

аб‘ектыў
abjektyŭ
ống kính

games images

машына
mašyna
máy

games images

марскі прапелер
marski prapielier
chân vịt tàu thủy

games images

шахта
šachta
hầm mỏ

games images

падвойны сокет
padvojny sokiet
ổ cắm nhiều lỗ

games images

прынтэр
prynter
máy in

games images

праграма
prahrama
chương trình

games images

прапелер
prapielier
cánh quạt

games images

помпа
pompa
máy bơm

games images

прайгравальнік
prajhravaĺnik
máy quay đĩa hát

games images

пульт дыстанцыйнага кіравання
puĺt dystancyjnaha kiravannia
điều khiển từ xa

games images

робат
robat
người máy

games images

спадарожнікавая антэна
spadarožnikavaja antena
ăng-ten vệ tinh

games images

швейная машына
šviejnaja mašyna
máy may

games images

слайдавы фільм
slajdavy fiĺm
phim hình chiếu slide

games images

сонечная тэхналогія
soniečnaja technalohija
công nghệ năng lượng mặt trời

games images

касмічны човен
kasmičny čovien
tàu con thoi vũ trụ

games images

каток
katok
xe lăn chạy hơi nước

games images

падвеска
padvieska
treo

games images

пераключальнік
pierakliučaĺnik
công tắc

games images

вымяральная рулетка
vymiaraĺnaja rulietka
thước dây

games images

тэхналогія
technalohija
công nghệ

games images

тэлефон
teliefon
điện thoại

games images

тэлеаб‘ектыў
telieabjektyŭ
ống kính chụp xa

games images

тэлескоп
telieskop
kính thiên văn

games images

USB флэшка
USB fleška
ổ đĩa flash USB

games images

клапан
klapan
van

games images

відэакамера
videakamiera
máy quay video

games images

напружанне
napružannie
điện áp

games images

вадзяное кола
vadzianoje kola
guồng nước

games images

ветра-сілавая турбіна
vietra-silavaja turbina
tuabin gió

games images

вятрак
viatrak
cối xay gió