Thiên nhiên - ተፈጥሮ


ቅርስ
k’irisi
vòng cung


መጋዘን
megazeni
chuồng


የባህር መጨረሻ
yebahiri mech’eresha
vịnh


የባህር ዳርቻ
yebahiri daricha
bãi biển


አረፋ
ārefa
bong bóng


ዋሻ
washa
hang động


ግብርና
gibirina
trang trại


እሳት
isati
lửa


የእግር ዱካ
ye’igiri duka
dấu chân


አለም
ālemi
địa cầu


ምርት መሰብሰቢያ ጊዜ
miriti mesebisebīya gīzē
vụ thu hoạch


የሳር ክምር
yesari kimiri
kiện cỏ khô


ሐይቅ
ḥāyik’i
hồ


ቅጠል
k’it’eli


ተራራ
terara
núi


ውቅያኖስ
wik’iyanosi
đại dương


አድማስ
ādimasi
toàn cảnh


አለት
āleti
đá tảng


ምንጭ
minich’i
suối


ረግረጋማ ስፍራ
regiregama sifira
đầm lầy


ዛፍ
zafi
cây


የዛፍ ግንድ
yezafi ginidi
thân cây


ሸለቆ
shelek’o
thung lũng


እይታ
iyita
quang cảnh


ውሃ ፍሰት
wiha fiseti
tia nước


ፏፏቴ
fwafwatē
thác nước


ማእበል
ma’ibeli
sóng