Từ vựng

Trái cây (hoa quả)» ፍራ ፍሬ

games images

አልሞንድ
ālimonidi
hạnh nhân

games images

ፖም
pomi
quả táo

games images

አፕሪሶስ
āpirīsosi
quả mơ

games images

ሙዝ
muzi
chuối

games images

የሙዝ ልጣጭ
yemuzi lit’ach’i
vỏ chuối

games images

የእንጆሬ አይነቶች
ye’inijorē āyinetochi
quả mọng

games images

ብላክቤሪ
bilakibērī
quả mâm xôi

games images

ቀይ ብርቱኳን
k’eyi biritukwani
cam múi đỏ

games images

ብሉቤሪ
bilubērī
quả việt quất

games images

ቼሪ
chērī
quả anh đào

games images

በለስ
belesi
quả vả

games images

ፍራፍሬ
firafirē
trái cây

games images

የፍራፍሬ ሰላጣ
yefirafirē selat’a
món salad trái cây

games images

ፍራፍዎች
firafiwochi
các loại trái cây

games images

ጎስቤሪ
gosibērī
phúc bồn tử gai

games images

የወይን ፍሬ
yeweyini firē
nho

games images

ግሪፕ
girīpi
bưởi chùm

games images

ኪዊ
kīwī
quả kiwi

games images

ሎሚ
lomī
chanh

games images

ሎሚ
lomī
chanh lá cam

games images

ላይቺ
layichī
quả vải

games images

መንደሪን
meniderīni
quả quít

games images

ማንጎ
manigo
quả xoài

games images

ሜሎን
mēloni
dưa bở

games images

ነክታሪን
nekitarīni
quả xuân đào

games images

ብርቱኳን
biritukwani
quả cam

games images

ፓፓያ
papaya
quả đu đủ

games images

ኮክ
koki
quả đào

games images

ፒር
pīri
quả lê

games images

አናናስ
ānanasi
quả dứa

games images

ፕሉም
pilumi
quả mận

games images

ፕሉም
pilumi
quả mận

games images

ሮማን
romani
quả lựu

games images

ቁልቋል
k’ulik’wali
quả lê gai

games images

ኩዊንስ
kuwīnisi
quả mộc qua

games images

እንጆሬ
inijorē
quả mâm xôi

games images

ሬድኩራንት
rēdikuraniti
quả lý chua

games images

ስታር ፍሩት
sitari firuti
quả khế

games images

እንጆሬ
inijorē
quả dâu tây

games images

ሐባብ
ḥābabi
dưa hấu