Trái cây (hoa quả) - ፍራ ፍሬ


አልሞንድ
ālimonidi
hạnh nhân


ፖም
pomi
quả táo


አፕሪሶስ
āpirīsosi
quả mơ


ሙዝ
muzi
chuối


የሙዝ ልጣጭ
yemuzi lit’ach’i
vỏ chuối


የእንጆሬ አይነቶች
ye’inijorē āyinetochi
quả mọng


ብላክቤሪ
bilakibērī
quả mâm xôi


ቀይ ብርቱኳን
k’eyi biritukwani
cam múi đỏ


ብሉቤሪ
bilubērī
quả việt quất


ቼሪ
chērī
quả anh đào


በለስ
belesi
quả vả


ፍራፍሬ
firafirē
trái cây


የፍራፍሬ ሰላጣ
yefirafirē selat’a
món salad trái cây


ፍራፍዎች
firafiwochi
các loại trái cây


ጎስቤሪ
gosibērī
phúc bồn tử gai


የወይን ፍሬ
yeweyini firē
nho


ግሪፕ
girīpi
bưởi chùm


ኪዊ
kīwī
quả kiwi


ሎሚ
lomī
chanh


ሎሚ
lomī
chanh lá cam


ላይቺ
layichī
quả vải


መንደሪን
meniderīni
quả quít


ማንጎ
manigo
quả xoài


ሜሎን
mēloni
dưa bở


ነክታሪን
nekitarīni
quả xuân đào


ብርቱኳን
biritukwani
quả cam


ፓፓያ
papaya
quả đu đủ


ኮክ
koki
quả đào


ፒር
pīri
quả lê


አናናስ
ānanasi
quả dứa


ፕሉም
pilumi
quả mận


ፕሉም
pilumi
quả mận


ሮማን
romani
quả lựu


ቁልቋል
k’ulik’wali
quả lê gai


ኩዊንስ
kuwīnisi
quả mộc qua


እንጆሬ
inijorē
quả mâm xôi


ሬድኩራንት
rēdikuraniti
quả lý chua


ስታር ፍሩት
sitari firuti
quả khế


እንጆሬ
inijorē
quả dâu tây


ሐባብ
ḥābabi
dưa hấu