Từ vựng

Bao bì   »   зыкIоцIылъыр

games images

алюминие пIуач
aljuminie pIuač
lá nhôm

games images

шъондыр, пхъэчай
š’’ondyr, ph’’èčaj
thùng tônô

games images

мат
mat
giỏ (rổ, thúng)

games images

бэшэрэб
bèšèrèb
chai

games images

къэмлан
k’’èmlan
hộp

games images

конфет къэмлан
konfet k’’èmlan
hộp sôcôla

games images

картон, тхылъпIэ Iужъу
karton, thyl’’pIè Iuž’’u
giấy bìa các tông

games images

итыр
ityr
nội dung

games images

ящык
jaŝyk
thùng (sọt) thưa

games images

конверт
konvert
phong bì

games images

зэкъодзапIэ
zèk’’odzapIè
nút buộc

games images

металлэ ящык
metallè jaŝyk
hộp kim loại

games images

нефтхэшIыкIшъондыр
nefthèšIykIš’’ondyr
thùng dầu mỏ

games images

зэкIоцIылъхъаныр
zèkIocIyl’’h’’anyr
bao bì

games images

тхылъыпI пакет, дзыо
thyl’’ypI paket, dzyo
giấy

games images

тхылъыпIэ пакет, дзыожъый
thyl’’ypIè paket, dzyož’’yj
túi giấy

games images

пластик
plastik
nhựa

games images

консерв банк
konserv bank
hộp thiếc / bình đựng (can)

games images

Iалъмэкъ
Ial’’mèk’’
túi xách (nội trợ)

games images

сэнэ шъондыр
sènè š’’ondyr
thùng rượu vang

games images

сэнэ бэшэрэб
sènè bèšèrèb
chai rượu vang

games images

пхъэ ящык
ph’’è jaŝyk
hộp gỗ