‫پیکنگ‬ - Паковање


алу-фолија
alu-folija
‫الیمونیم کے ورق‬


буре
bure
‫ڈرم‬


корпа
korpa
‫باسکٹ‬


флаша
flaša
‫بوتل‬


кутија
kutija
‫باکس‬


бомбонијера
bombonijera
‫چوکلیٹ کا باکس‬


картон
karton
‫گتہ‬


садржај
sadržaj
‫مواد‬


гајба
gajba
‫باکس‬


коверат
koverat
‫لفافہ‬


чвор
čvor
‫گرہ‬


метални сандук
metalni sanduk
‫لوہے کی پیٹی‬


буре за уље
bure za ulje
‫تیل کا ڈرم‬


паковање
pakovanje
‫پیکنگ‬


папир
papir
‫کاغذ‬


папирната кеса
papirnata kesa
‫کاغذ کا تھیلا‬


пластика
plastika
‫پلاسٹک‬


конзерва
konzerva
‫ٹن‬


платнена торба
platnena torba
‫تھیلا‬


винско буре
vinsko bure
‫وائن کا ڈرم‬


винска флаша
vinska flaša
‫وائن کی بوتل‬


дрвени сандук
drveni sanduk
‫لکڑی کی پیٹی‬