Soyut terimler - ብዙሕ-ዝትርጉሞም ቃላት


ምምሕዳር
mimiḥidari
yönetim


ምውዕዋዓዊ መልእኽቲ
miwi‘iwa‘awī meli’iẖitī
reklam


ፍላጻዊ መሐበሪ ኣንፈት
filats’awī meḥāberī anifeti
ok


ምእጋድ
mi’igadi
yasağı


ቅዋሚ ሞያ
k’iwamī moya
kariyer


ማእከል
ma’ikeli
merkez


ምርጫ
mirich’a
seçim


ምትሕብባር
mitiḥibibari
işbirliği


ሕብሪ
ḥibirī
renk


ርክብ
rikibi
temas


ሓደጋ
ḥadega
tehlike


ወግዓዊ ኣዋጅ ፍቕሪ
wegi‘awī awaji fiḵ’irī
aşk ilanı


ምንቍልቋል
minik’wilik’wali
düşüş


ትርጉማዊ መግለጺ
tirigumawī megilets’ī
tanım


ፍልልይ
fililiyi
fark


ግድል/ጸገም
gidili/ts’egemi
zorluk


ኣንፈት
anifeti
yön


ርኽበት
riẖibeti
keşif


ምምዝባል
mimizibali
bozukluk


ርሕቀት
riḥik’eti
mesafe


ፍልልይ ኣቀማምጣ ወይ ኣድራሻ
fililiyi ak’emamit’a weyi adirasha
mesafe


ብዙሕነት
bizuḥineti
çeşitlilik


ጻዕሪ
ts’a‘irī
çaba


ቦታዊ ዳህሰሳ
botawī dahisesa
arama


ምውዳቕ
miwidaḵ’i
düşüş


ድርኺታዊ ሓይሊ
diriẖītawī ḥayilī
kuvvet


ሃነን ዝብል ጨና
haneni zibili ch’ena
parfüm


ናጽነት
nats’ineti
özgürlük


ምትሃት
mitihati
hayalet


ፍርቂ
firik’ī
yarı


ብራኸኣዊ ንውሓት
biraẖe’awī niwiḥati
yükseklik


ሓገዝ
ḥagezi
yardım


መሕብኢ ቦታ
meḥibi’ī bota
saklanma yeri


ሃገረ-መበቆል
hagere-mebek’oli
vatan


ጽርየት
ts’iriyeti
hijyen


ሓሳባት
ḥasabati
fikir


ዕዋጀኣዊ ርእየት/ኣረኣእያ
‘iwaje’awī ri’iyeti/are’a’iya
illüzyon


ኣእምሮኣዊ ስእሊ ናይ ምፍጣር ክእለት
a’imiro’awī si’ilī nayi mifit’ari ki’ileti
hayal


ብልሒ ኣእምሮ
biliḥī a’imiro
istihbarat


ዕድመ
‘idime
davet


ፍትሒ
fitiḥī
adalet


ብርሃን
birihani
işık


ምጥማት
mit’imati
görünüm


ክሳራ/ምጕዳል
kisara/migwidali
kayıp


ምጕላሕ
migwilaḥi
büyütme


ጌጋ
gēga
hata


ቅትለት
k’itileti
cinayet


ሃገር
hageri
millet


ብርቂነት
birik’īneti
yenilik


ኣማራጺ
amarats’ī
seçenek


ትዕግስቲ
ti‘igisitī
sabır


ምውጣን
miwit’ani
planlama


ጸገም
ts’egemi
sorun


ምክልኻላዊ ውሕስነት
mikiliẖalawī wiḥisineti
koruma


ንነጸብራቕ
ninets’ebiraḵ’i
yansıması


ሪፓብሊክ
rīpabilīki
cumhuriyet


ተኽእሎ ሓደጋ
teẖi’ilo ḥadega
risk


ውሕስነት
wiḥisineti
emniyet


ምስጢር
misit’īri
gizli


ጾታ
ts’ota
cinsiyet


ጽላሎት
ts’ilaloti
gölge


ግዝፋዊ መጠን
gizifawī met’eni
boyut


ስምረት/ሓድነት
simireti/ḥadineti
dayanışma


ዓወት
‘aweti
başarı


ደገፍ
degefi
destek


ያታ/ባህሊ
yata/bahilī
gelenek


ክብደት
kibideti
ağırlık