ህዝቢ - Žmonės


amžius
ዕድመ


teta
ሓትኖ:ኣሞ


kūdikis
ህጻን


auklė
ኣላዪት ቆልዓ


berniukas
ወዲ


brolis
ሓው


vaikas
ቆልዓ


pora
ጽምዲ


dukra
ጋል:ውልድቲ


skyrybos
ፍትሕ


embrionas
ድቂ


sužadėtuvės
ሕጸ


šeima ir artimieji šeimos narei
ብዙሕ ዝኣባላቱ ስድራ


šeima
ስድራቤት


flirtas
ምኩሻም:ምትንካፍ


džentelmenas
ዓቢ ሰብ:ወረጃ:ዓቀይታይ:ክቡር


mergaitė
ጋል


draugė
ዓርኪ ንጋል


anūkė
ጋል ወዲካ:ጋል ጋልካ


senelis
ኣባሓጎካ


močiutė
ዓባይካ


senelė
ዓባይካ


seneliai
ኣባሓጎታትካን ዓባያትካን


anūkas
ወዲ ጋልካ:ወዲ ወድካ


jaunikis
መርዓዊ


grupė
ጉጅለ


pagalbininkas
ሓጋዚ


mažas vaikas
ዕሸል


ponia
ጓለ'ንስተይቲ


pasiūlymas tuoktis
ሕቶ ንመርዓ


santuoka
ቃል-ኪዳን:መውስቦ


motina
አደ


pokaitis
ቀምታ:ልስሉስ ጨርቂ:ዓይነት ጻወታ


kaimynas
ጎረቤት


jaunavedžiai
ሓደስቲ መርዑ


pora
ተጻመድቲ


tėvai
ወለዲ


partneris
መሻርክቲ


pokylis
ሰልፊ:ድግስ:ወገን:ተሳታፊ


žmonės
ህዝቢ


jaunoji
መርዓት


eilė
መስርዕ:ተርታ:ትንጎ-ጸጉሪ


priėmimas
ተቀባሊ ጋሻ


pasimatymas
ቆጸራ:መራከቢ ቦታ


broliai ir seserys
ደቂ እኖታት


sesuo
ሓፍቲ


sūnus
ውሉድ ንወዲ


dvyniai
ማናቱ


dėdė
ሓው ኣቦ:ኣኮ


vestuvės
መርዓ


jaunimas
መንእሰይ