คำศัพท์

ศัพท์นามธรรม» Términos abstractos

games images

la administración
การจัดการ

games images

la publicidad
การโฆษณา

games images

la flecha
ลูกศร

games images

la prohibición
ห้าม

games images

la carrera
อาชีพ

games images

el centro
ศูนย์

games images

la elección
การเลือกตั้ง

games images

la colaboración
การทำงานร่วมกัน

games images

el color
สี

games images

el contacto
การติดต่อ

games images

el peligro
อันตราย

games images

la declaración de amor
การสารภาพรัก

games images

el deterioro
ความเสื่อมสภาพ

games images

la definición
การจำกัดความ

games images

la diferencia
ความแตกต่าง

games images

la dificultad
ความยากลำบาก

games images

la dirección
ทิศทาง

games images

el descubrimiento
การค้นพบ

games images

el desorden
ความวุ่นวาย

games images

la distancia
ระยะห่าง

games images

la distancia
ระยะทาง

games images

la diversidad
ความหลากหลาย

games images

el esfuerzo
ความพยายาม

games images

la exploración
การสำรวจ

games images

la caída
การล้ม

games images

la fuerza
กำลัง

games images

la fragancia
กลิ่นหอม

games images

la libertad
เสรีภาพ

games images

el fantasma
ผี

games images

la mitad
ครึ่งหนึ่ง

games images

la altura
ความสูง

games images

la ayuda
ความช่วยเหลือ

games images

el escondite
การหลบซ่อน

games images

la patria
บ้านเกิด

games images

la limpieza
ความสะอาด

games images

la idea
ความคิด

games images

la ilusión
ภาพลวงตา

games images

la imaginación
จินตนาการ

games images

la inteligencia
ปัญญา

games images

la invitación
การเชิญ

games images

la justicia
ความยุติธรรม

games images

la luz
แสง

games images

la mirada
การมอง

games images

la pérdida
การสูญเสีย

games images

el aumento
การขยาย

games images

el error
ความผิดพลาด

games images

el asesinato
การฆาตกรรม

games images

la nación
ประเทศชาติ

games images

la novedad
ความแปลกใหม่

games images

la opción
ตัวเลือก

games images

la paciencia
ความอดทน

games images

la planificación
การวางแผน

games images

el problema
ปัญหา

games images

la protección
การป้องกัน

games images

la reflexión
การสะท้อน

games images

la república
สาธารณรัฐ

games images

el riesgo
ความเสี่ยง

games images

la seguridad
ความปลอดภัย

games images

el secreto
ความลับ

games images

el sexo
เพศ

games images

la sombra
เงา

games images

el tamaño
ขนาด

games images

la solidaridad
ความสามัคคี

games images

el éxito
ความสำเร็จ

games images

el apoyo
การสนับสนุน

games images

la tradición
ประเพณี

games images

el peso
น้ำหนัก