ศัพท์นามธรรม - Términos abstractos


la administración
การจัดการ


la publicidad
การโฆษณา


la flecha
ลูกศร


la prohibición
ห้าม


la carrera
อาชีพ


el centro
ศูนย์


la elección
การเลือกตั้ง


la colaboración
การทำงานร่วมกัน


el color
สี


el contacto
การติดต่อ


el peligro
อันตราย


la declaración de amor
การสารภาพรัก


el deterioro
ความเสื่อมสภาพ


la definición
การจำกัดความ


la diferencia
ความแตกต่าง


la dificultad
ความยากลำบาก


la dirección
ทิศทาง


el descubrimiento
การค้นพบ


el desorden
ความวุ่นวาย


la distancia
ระยะห่าง


la distancia
ระยะทาง


la diversidad
ความหลากหลาย


el esfuerzo
ความพยายาม


la exploración
การสำรวจ


la caída
การล้ม


la fuerza
กำลัง


la fragancia
กลิ่นหอม


la libertad
เสรีภาพ


el fantasma
ผี


la mitad
ครึ่งหนึ่ง


la altura
ความสูง


la ayuda
ความช่วยเหลือ


el escondite
การหลบซ่อน


la patria
บ้านเกิด


la limpieza
ความสะอาด


la idea
ความคิด


la ilusión
ภาพลวงตา


la imaginación
จินตนาการ


la inteligencia
ปัญญา


la invitación
การเชิญ


la justicia
ความยุติธรรม


la luz
แสง


la mirada
การมอง


la pérdida
การสูญเสีย


el aumento
การขยาย


el error
ความผิดพลาด


el asesinato
การฆาตกรรม


la nación
ประเทศชาติ


la novedad
ความแปลกใหม่


la opción
ตัวเลือก


la paciencia
ความอดทน


la planificación
การวางแผน


el problema
ปัญหา


la protección
การป้องกัน


la reflexión
การสะท้อน


la república
สาธารณรัฐ


el riesgo
ความเสี่ยง


la seguridad
ความปลอดภัย


el secreto
ความลับ


el sexo
เพศ


la sombra
เงา


el tamaño
ขนาด


la solidaridad
ความสามัคคี


el éxito
ความสำเร็จ


el apoyo
การสนับสนุน


la tradición
ประเพณี


el peso
น้ำหนัก