สภาพอากาศ - Vetero


la barometro
เครื่องวัดความกดอากาศ


la nubo
เมฆ


la malvarmo
ความเย็น


la lunarko
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว


la mallumo
ความมืด


la trosekeco / la senpluveco
ภัยแล้ง


la tero
แผ่นดิน


la nebulo
หมอก


la frosto
น้ำค้างแข็ง


la glatiso
การจับเกาะของน้ำแข็ง


la varmo
ความร้อน


la uragano
พายุเฮอริเคน


la stalaktito
น้ำแข็งย้อย


la fulmo
ฟ้าผ่า


la meteorŝtono
อุกาบาต


la luno
ดวงจันทร์


la ĉielarko
รุ้ง


la pluvguto
หยดน้ำฝน


la neĝo
หิมะ


la neĝero
เกล็ดหิมะ


la neĝhomo
ตุ๊กตาหิมะ


la stelo
ดาว


la ŝtormo
ฟ้าร้อง


la ŝtorma ondego
น้ำท่วมฉับพลัน


la suno
พระอาทิตย์


la sunradio
แสงแดด


la sunsubiro
พระอาทิตย์ตก


la termometro
เครื่องวัดอุณหภูมิ


la fulmotondro
พายุฝนฟ้าคะนอง


la krepusko
พลบค่ำ


la vetero
สภาพอากาศ


la malsekeco
สภาพเปียก


la vento
ลม