คำศัพท์

สภาพอากาศ   »   Vetero

la barometro

เครื่องวัดความกดอากาศ

la nubo

เมฆ

la malvarmo

ความเย็น

la lunarko

พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว

la mallumo

ความมืด

la trosekeco / la senpluveco

ภัยแล้ง

la tero

แผ่นดิน

la nebulo

หมอก

la frosto

น้ำค้างแข็ง

la glatiso

การจับเกาะของน้ำแข็ง

la varmo

ความร้อน

la uragano

พายุเฮอริเคน

la stalaktito

น้ำแข็งย้อย

la fulmo

ฟ้าผ่า

la meteorŝtono

อุกาบาต

la luno

ดวงจันทร์

la ĉielarko

รุ้ง

la pluvguto

หยดน้ำฝน

la neĝo

หิมะ

la neĝero

เกล็ดหิมะ

la neĝhomo

ตุ๊กตาหิมะ

la stelo

ดาว

la ŝtormo

ฟ้าร้อง

la ŝtorma ondego

น้ำท่วมฉับพลัน

la suno

พระอาทิตย์

la sunradio

แสงแดด

la sunsubiro

พระอาทิตย์ตก

la termometro

เครื่องวัดอุณหภูมิ

la fulmotondro

พายุฝนฟ้าคะนอง

la krepusko

พลบค่ำ

la vetero

สภาพอากาศ

la malsekeco

สภาพเปียก

la vento

ลม
กลับไป