กลับไป
เพลง - Music


accordion
หีบเพลง


balalaika
กีตาร์บาลาไลก้า


band
วงดนตรี


banjo
แบนโจ


clarinet
คลาริเน็ต


concert
คอนเสิร์ต


drum
กลอง


drums
กลอง


flute
ขลุ่ย


grand piano
แกรนด์เปียโน


guitar
กีต้าร์


hall
หอประชุม


keyboard
คีย์บอร์ด


mouth organ
หีบเพลงปาก


music
เพลง


music stand
ขาตั้งโน้ตเพลง


note
ตัวโน้ต


organ
ออร์แกน


piano
เปียโน


saxophone
แซกโซโฟน


singer
นักร้อง


string
เครื่องสาย


trumpet
ทรัมเป็ต


trumpeter
ผู้เป่าทรัมเปต


violin
ไวโอลิน


violin case
กล่องไวโอลิน


xylophone
ระนาดฝรั่ง

กลับไป