คำศัพท์

ช้อปปิ้ง» Shopping

games images

bakery
เบเกอรี่

games images

bar code
บาร์โค้ด

games images

bookshop
ร้านหนังสือ

games images

café
คาเฟ่

games images

drugstore
ร้านขายยา

games images

dry cleaner
ร้านซักแห้ง

games images

flower shop
ร้านดอกไม้

games images

gift
ของขวัญ

games images

market
ตลาด

games images

market hall
ตลาดนัด

games images

newspaper stand
ร้านขายหนังสือพิมพ์

games images

pharmacy
ร้านขายยา

games images

post office
ที่ทำการไปรษณีย์

games images

pottery
เครื่องปั้นดินเผา

games images

sale
การขาย

games images

shop
ร้านค้า

games images

shopping
ช้อปปิ้ง

games images

shopping bag
ถุงช้อปปิ้ง

games images

shopping basket
ตะกร้าช้อปปิ้ง

games images

shopping cart
รถเข็นช้อปปิ้ง

games images

shopping tour
การเดินเล่นช้อปปิ้ง