การสื่อสาร - Kommunikation


die Adresse, n
ที่อยู่


das Alphabet, e
ตัวอักษร


der Anrufbeantworter, -
เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ


die Antenne, n
เสาอากาศ


der Anruf, e
การโทรศัพท์


die CD, s
ซีดี


die Kommunikation
การสื่อสาร


die Vertraulichkeit
ความน่าเชื่อถือ


der Anschluss, "e
การเชื่อมต่อ


die Diskussion, en
การอภิปราย


die E-Mail, s
อีเมล์


die Unterhaltung, en
ความบันเทิง


die Eilsendung, en
ส่งด่วน


das Fax, e
เครื่องแฟกซ์


die Filmindustrie
อุตสาหกรรมภาพยนตร์


die Schrift, en
ตัวอักษร


die Begrüßung, en
การทักทาย


der Gruß, "e
การทักทาย


die Glückwunschkarte, n
บัตรอวยพร


der Kopfhörer, -
หูฟัง


das Icon, s
ไอคอน


die Information, en
ข้อมูล


das Internet
อินเทอร์เน็ต


das Interview, s
การสัมภาษณ์


die Tastatur, en
แป้นพิมพ์


der Buchstabe, n
ตัวอักษร


der Brief, e
จดหมาย


die Illustrierte, n
นิตยสาร


das Medium, Medien
สื่อ


das Mikrofon, e
ไมโครโฟน


das Handy, s
โทรศัพท์มือถือ


das Modem, s
โมเด็ม


der Monitor, e
จอภาพ


das Mauspad, s
แผ่นรองเมาส์


die Nachricht, en
ข้อความ


die Zeitung, en
หนังสือพิมพ์


der Lärm
เสียง


die Notiz, en
การจดบันทึก


der Zettel, -
การดาษโน้ต


der Münzfernsprecher, -
โทรศัพท์สาธารณะ


das Foto, s
ภาพ


das Fotoalbum, Fotoalben
อัลบั้มรูป


die Ansichtskarte, n
โปสการ์ดภาพ


das Postfach, "er
กล่องไปรษณีย์


das Radio, s
วิทยุ


der Hörer, -
ผู้รับ


die Fernbedienung, en
รีโมท


der Satellit, en
ดาวเทียม


der Bildschirm, e
หน้าจอ


das Schild, er
ป้าย


die Unterschrift, en
ลายเซ็น


das Smartphone, s
สมาร์ทโฟน


der Lautsprecher, -
ลำโพง


die Briefmarke, n
แสตมป์


das Briefpapier, e
กระดาษเขียนจดหมาย


das Telefonat, e
โทรศัพท์


das Telefongespräch, e
การสนทนาทางโทรศัพท์


die Fernsehkamera, s
กล้องโทรทัศน์


der Text, e
บทความ


der Fernseher, -
ทีวี


die Videocassette, n
วิดีโอเทป


das Funkgerät, e
เครื่องส่งรับวิทยุ


die Webseite, n
เว็บไซต์


das Wort, "er
คำ