เครื่องมือ - Werkzeuge


der Anker, -
สมอ


der Amboss, e
ทั่ง


die Klinge, n
ใบมีด


das Brett, er
แผ่นไม้


der Bolzen, -
น็อต


der Flaschenöffner, -
ที่เปิดขวด


der Besen, -
ไม้กวาด


die Bürste, n
แปรง


der Eimer, -
ถัง


die Kreissäge, n
เลื่อย


der Dosenöffner, -
ที่เปิดกระป๋อง


die Kette, n
โซ่


die Kettensäge, n
เลื่อยยนต์


der Meißel, -
สิ่ว


das Kreissägeblatt, "er
เลื่อยวงเดือน


die Bohrmaschine, n
เครื่องเจาะ


die Kehrschaufel, n
ที่ตักขยะ


der Gartenschlauch, "e
สายยางรดน้ำ


die Raspel, n
ที่ขูด


der Hammer, "
ค้อน


das Scharnier, e
บานพับ


der Haken, -
เบ็ด


die Leiter, n
บันได


die Briefwaage, n
เครื่องชั่งจดหมาย


der Magnet, e
แม่เหล็ก


die Kelle, n
พลั่วตัก


der Nagel, "
ตะปู


die Nadel, n
เข็ม


das Netz, e
เครือข่าย


die Mutter, n
น็อต


der Spachtel, n
เกรียงผสมสี


die Palette, n
แท่นวางของ


die Heugabel, n
สามง่าม


der Hobel, -
กบไสไม้


die Zange, n
คีม


die Sackkarre, n
รถเข็น


der Rechen, -
คราด


die Reparatur, en
การซ่อมแซม


das Seil, e
เชือก


das Lineal, e
ไม้บรรทัด


die Säge, n
เลื่อย


die Schere, n
กรรไกร


die Schraube, n
สกรู


der Schraubenzieher, -
ไขควง


das Nähgarn
ด้ายเย็บผ้า


die Schaufel, n
พลั่ว


das Spinnrad, "er
ล้อหมุน


die Spiralfeder, n
เกลียวสปริง


die Spule, n
แกนม้วนสาย


das Stahlseil, e
สายเคเบิ้ลเหล็ก


das Klebeband, "er
เทปกาว


das Gewinde, -
เกลียว


das Werkzeug, e
เครื่องมือ


der Werkzeugkasten, "
กล่องเครื่องมือ


die Blumenkelle, n
เกรียงทำสวน


die Pinzette, n
แหนบ


der Schraubstock, "e
เครื่องหนีบ


das Schweißgerät, e
อุปกรณ์เชื่อม


die Schubkarre, n
รถเข็น


der Draht, "e
ลวด


der Holzspan, "e
เศษไม้


der Schraubenschlüssel, -
ประแจ