คำศัพท์

เครื่องมือ   »   Werkzeuge

der Anker, -

สมอ

der Amboss, e

ทั่ง

die Klinge, n

ใบมีด

das Brett, er

แผ่นไม้

der Bolzen, -

น็อต

der Flaschenöffner, -

ที่เปิดขวด

der Besen, -

ไม้กวาด

die Bürste, n

แปรง

der Eimer, -

ถัง

die Kreissäge, n

เลื่อย

der Dosenöffner, -

ที่เปิดกระป๋อง

die Kette, n

โซ่

die Kettensäge, n

เลื่อยยนต์

der Meißel, -

สิ่ว

das Kreissägeblatt, “er

เลื่อยวงเดือน

die Bohrmaschine, n

เครื่องเจาะ

die Kehrschaufel, n

ที่ตักขยะ

der Gartenschlauch, “e

สายยางรดน้ำ

die Raspel, n

ที่ขูด

der Hammer, “

ค้อน

das Scharnier, e

บานพับ

der Haken, -

เบ็ด

die Leiter, n

บันได

die Briefwaage, n

เครื่องชั่งจดหมาย

der Magnet, e

แม่เหล็ก

die Kelle, n

พลั่วตัก

der Nagel, “

ตะปู

die Nadel, n

เข็ม

das Netz, e

เครือข่าย

die Mutter, n

น็อต

der Spachtel, n

เกรียงผสมสี

die Palette, n

แท่นวางของ

die Heugabel, n

สามง่าม

der Hobel, -

กบไสไม้

die Zange, n

คีม

die Sackkarre, n

รถเข็น

der Rechen, -

คราด

die Reparatur, en

การซ่อมแซม

das Seil, e

เชือก

das Lineal, e

ไม้บรรทัด

die Säge, n

เลื่อย

die Schere, n

กรรไกร

die Schraube, n

สกรู

der Schraubenzieher, -

ไขควง

das Nähgarn

ด้ายเย็บผ้า

die Schaufel, n

พลั่ว

das Spinnrad, “er

ล้อหมุน

die Spiralfeder, n

เกลียวสปริง

die Spule, n

แกนม้วนสาย

das Stahlseil, e

สายเคเบิ้ลเหล็ก

das Klebeband, “er

เทปกาว

das Gewinde, -

เกลียว

das Werkzeug, e

เครื่องมือ

der Werkzeugkasten, “

กล่องเครื่องมือ

die Blumenkelle, n

เกรียงทำสวน

die Pinzette, n

แหนบ

der Schraubstock, “e

เครื่องหนีบ

das Schweißgerät, e

อุปกรณ์เชื่อม

die Schubkarre, n

รถเข็น

der Draht, “e

ลวด

der Holzspan, “e

เศษไม้

der Schraubenschlüssel, -

ประแจ
กลับไป