คำศัพท์

สถาปัตยกรรม» Arkitektur

games images

arkitekturen
สถาปัตยกรรม

games images

arenaen
สนามกีฬา

games images

laden
โรงนา

games images

barokken
สถาปัตยกรรมยุคบาโรก

games images

byggeklodsen
อิฐ

games images

murstenshuset
บ้านอิฐ

games images

broen
สะพาน

games images

bygningen
อาคาร

games images

slottet
ปราสาท

games images

domkirken
มหาวิหาร

games images

søjlen
เสา

games images

byggepladsen
สถานที่ก่อสร้าง

games images

kuplen
หลังคาโดม

games images

facaden
ซุ้มประตู

games images

fodbold stadionet
สนามกีฬา

games images

fortet
ป้อม

games images

gavlen
หลังคาหน้าจั่ว

games images

porten
ประตู

games images

bindingsværkshuset
บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้

games images

fyret
ประภาคาร

games images

monumentet
สิ่งก่อสร้าง

games images

moskeen
มัสยิด

games images

obelisken
อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม

games images

kontorbygningen
อาคารสำนักงาน

games images

taget
หลังคา

games images

ruinen
ซากปรักหักพัง

games images

stilladset
นั่งร้าน

games images

skyskraberen
ตึกระฟ้า

games images

hængebroen
สะพานแขวน

games images

flisen
กระเบื้อง