สถาปัตยกรรม - Arkitektur


arkitekturen
สถาปัตยกรรม


arenaen
สนามกีฬา


laden
โรงนา


barokken
สถาปัตยกรรมยุคบาโรก


byggeklodsen
อิฐ


murstenshuset
บ้านอิฐ


broen
สะพาน


bygningen
อาคาร


slottet
ปราสาท


domkirken
มหาวิหาร


søjlen
เสา


byggepladsen
สถานที่ก่อสร้าง


kuplen
หลังคาโดม


facaden
ซุ้มประตู


fodbold stadionet
สนามกีฬา


fortet
ป้อม


gavlen
หลังคาหน้าจั่ว


porten
ประตู


bindingsværkshuset
บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้


fyret
ประภาคาร


monumentet
สิ่งก่อสร้าง


moskeen
มัสยิด


obelisken
อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม


kontorbygningen
อาคารสำนักงาน


taget
หลังคา


ruinen
ซากปรักหักพัง


stilladset
นั่งร้าน


skyskraberen
ตึกระฟ้า


hængebroen
สะพานแขวน


flisen
กระเบื้อง