การสื่อสาร - Komunikace


adresa
ที่อยู่


abeceda
ตัวอักษร


záznamník
เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ


anténa
เสาอากาศ


telefon
การโทรศัพท์


CD
ซีดี


komunikace
การสื่อสาร


důvěrnost
ความน่าเชื่อถือ


připojení
การเชื่อมต่อ


diskuse
การอภิปราย


e-mail
อีเมล์


zábava
ความบันเทิง


spěšná zásilka
ส่งด่วน


fax
เครื่องแฟกซ์


filmový průmysl
อุตสาหกรรมภาพยนตร์


písmo
ตัวอักษร


pozdrav
การทักทาย


pozdrav
การทักทาย


pohlednice / přání
บัตรอวยพร


sluchátka
หูฟัง


ikona
ไอคอน


informace
ข้อมูล


internet
อินเทอร์เน็ต


rozhovor
การสัมภาษณ์


klávesnice
แป้นพิมพ์


písmeno
ตัวอักษร


dopis
จดหมาย


časopis
นิตยสาร


médium
สื่อ


mikrofon
ไมโครโฟน


mobilní telefon
โทรศัพท์มือถือ


modem
โมเด็ม


monitor
จอภาพ


podložka pod myš
แผ่นรองเมาส์


novinky
ข้อความ


noviny
หนังสือพิมพ์


hluk
เสียง


poznámka
การจดบันทึก


poznámkový blok
การดาษโน้ต


telefonní automat
โทรศัพท์สาธารณะ


fotka
ภาพ


fotoalbum
อัลบั้มรูป


pohlednice
โปสการ์ดภาพ


poštovní schránka
กล่องไปรษณีย์


rádio
วิทยุ


sluchátko
ผู้รับ


dálkové ovládání
รีโมท


satelit
ดาวเทียม


obrazovka
หน้าจอ


ukazatel
ป้าย


podpis
ลายเซ็น


smartphone
สมาร์ทโฟน


reproduktor
ลำโพง


dopisní známka
แสตมป์


dopisní papír
กระดาษเขียนจดหมาย


telefonní hovor
โทรศัพท์


telefonický rozhovor
การสนทนาทางโทรศัพท์


televizní kamera
กล้องโทรทัศน์


text
บทความ


televize
ทีวี


videokazeta
วิดีโอเทป


vysílačka
เครื่องส่งรับวิทยุ


webová stránka
เว็บไซต์


slovo
คำ