คำศัพท์

การสื่อสาร   »   Komunikace

adresa

ที่อยู่

abeceda

ตัวอักษร

záznamník

เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ

anténa

เสาอากาศ

telefon

การโทรศัพท์

CD

ซีดี

komunikace

การสื่อสาร

důvěrnost

ความน่าเชื่อถือ

připojení

การเชื่อมต่อ

diskuse

การอภิปราย

e-mail

อีเมล์

zábava

ความบันเทิง

spěšná zásilka

ส่งด่วน

fax

เครื่องแฟกซ์

filmový průmysl

อุตสาหกรรมภาพยนตร์

písmo

ตัวอักษร

pozdrav

การทักทาย

pozdrav

การทักทาย

pohlednice / přání

บัตรอวยพร

sluchátka

หูฟัง

ikona

ไอคอน

informace

ข้อมูล

internet

อินเทอร์เน็ต

rozhovor

การสัมภาษณ์

klávesnice

แป้นพิมพ์

písmeno

ตัวอักษร

dopis

จดหมาย

časopis

นิตยสาร

médium

สื่อ

mikrofon

ไมโครโฟน

mobilní telefon

โทรศัพท์มือถือ

modem

โมเด็ม

monitor

จอภาพ

podložka pod myš

แผ่นรองเมาส์

novinky

ข้อความ

noviny

หนังสือพิมพ์

hluk

เสียง

poznámka

การจดบันทึก

poznámkový blok

การดาษโน้ต

telefonní automat

โทรศัพท์สาธารณะ

fotka

ภาพ

fotoalbum

อัลบั้มรูป

pohlednice

โปสการ์ดภาพ

poštovní schránka

กล่องไปรษณีย์

rádio

วิทยุ

sluchátko

ผู้รับ

dálkové ovládání

รีโมท

satelit

ดาวเทียม

obrazovka

หน้าจอ

ukazatel

ป้าย

podpis

ลายเซ็น

smartphone

สมาร์ทโฟน

reproduktor

ลำโพง

dopisní známka

แสตมป์

dopisní papír

กระดาษเขียนจดหมาย

telefonní hovor

โทรศัพท์

telefonický rozhovor

การสนทนาทางโทรศัพท์

televizní kamera

กล้องโทรทัศน์

text

บทความ

televize

ทีวี

videokazeta

วิดีโอเทป

vysílačka

เครื่องส่งรับวิทยุ

webová stránka

เว็บไซต์

slovo

คำ
กลับไป