สถาปัตยกรรม - Arquitectura


l'arquitectura
สถาปัตยกรรม


la sorra
สนามกีฬา


el graner
โรงนา


el barroc
สถาปัตยกรรมยุคบาโรก


el bloc
อิฐ


la casa de maons
บ้านอิฐ


el pont
สะพาน


l'edifici
อาคาร


el castell
ปราสาท


la catedral
มหาวิหาร


la columna
เสา


les obres
สถานที่ก่อสร้าง


la cúpula
หลังคาโดม


la façana
ซุ้มประตู


l'estadi de futbol
สนามกีฬา


la fortalesa
ป้อม


el frontó
หลังคาหน้าจั่ว


la porta
ประตู


la casa d'entramat de fusta
บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้


el far
ประภาคาร


el monument
สิ่งก่อสร้าง


la mesquita
มัสยิด


l'obelisc
อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม


l'edifici d'oficines
อาคารสำนักงาน


el sostre
หลังคา


la ruïna
ซากปรักหักพัง


la bastida
นั่งร้าน


el gratacel
ตึกระฟ้า


el pont penjant
สะพานแขวน


la rajola
กระเบื้อง