สถาปัตยกรรม - Arhitektura


arhitektura
สถาปัตยกรรม


arena
สนามกีฬา


šupa
โรงนา


вarok
สถาปัตยกรรมยุคบาโรก


kocka za zidanje
อิฐ


kuća od opeke
บ้านอิฐ


most
สะพาน


zgrada
อาคาร


zamak
ปราสาท


katedrala
มหาวิหาร


stub
เสา


gradilište
สถานที่ก่อสร้าง


kupola
หลังคาโดม


fasada
ซุ้มประตู


nogometni stadion
สนามกีฬา


utvrđenje
ป้อม


zabat
หลังคาหน้าจั่ว


kapija
ประตู


polu-drvena kuća
บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้


svijetionik
ประภาคาร


spomenik
สิ่งก่อสร้าง


džamija
มัสยิด


obelisk
อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม


poslovna zgrada
อาคารสำนักงาน


krov
หลังคา


ruševina
ซากปรักหักพัง


skela
นั่งร้าน


neboder
ตึกระฟ้า


viseći most
สะพานแขวน


pločica
กระเบื้อง