คำศัพท์

สถาปัตยกรรม» Arhitektura

games images

arhitektura
สถาปัตยกรรม

games images

arena
สนามกีฬา

games images

šupa
โรงนา

games images

вarok
สถาปัตยกรรมยุคบาโรก

games images

kocka za zidanje
อิฐ

games images

kuća od opeke
บ้านอิฐ

games images

most
สะพาน

games images

zgrada
อาคาร

games images

zamak
ปราสาท

games images

katedrala
มหาวิหาร

games images

stub
เสา

games images

gradilište
สถานที่ก่อสร้าง

games images

kupola
หลังคาโดม

games images

fasada
ซุ้มประตู

games images

nogometni stadion
สนามกีฬา

games images

utvrđenje
ป้อม

games images

zabat
หลังคาหน้าจั่ว

games images

kapija
ประตู

games images

polu-drvena kuća
บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้

games images

svijetionik
ประภาคาร

games images

spomenik
สิ่งก่อสร้าง

games images

džamija
มัสยิด

games images

obelisk
อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม

games images

poslovna zgrada
อาคารสำนักงาน

games images

krov
หลังคา

games images

ruševina
ซากปรักหักพัง

games images

skela
นั่งร้าน

games images

neboder
ตึกระฟ้า

games images

viseći most
สะพานแขวน

games images

pločica
กระเบื้อง