คำศัพท์

เวลา   »   Час

будзільнік

budziĺnik
นาฬิกาปลุก

старажытная гісторыя

staražytnaja historyja
ยุคโบราณ

антыкварыят

antykvaryjat
โบราณวัตถุ

штотыднёвік

štotydniovik
สมุดนัดหมาย

восень

vosień
ฤดูใบไม้ร่วง

перапынак

pierapynak
การหยุดพัก

каляндар

kaliandar
ปฏิทิน

стагоддзе

stahoddzie
ศตวรรษ

гадзіннік

hadzinnik
นาฬิกา

перапынак

pierapynak
ช่วงพักดื่มกาแฟ

дата

data
วันที่

лічбавыя гадзіны

ličbavyja hadziny
นาฬิกาดิจิตอล

зацьменне

zaćmiennie
สุริยุปราคา

канец

kaniec
สิ้นสุด

будучыня

budučynia
อนาคต

гісторыя

historyja
ประวัติศาสตร์

пясочны гадзіннік

piasočny hadzinnik
นาฬิกาทราย

сярэднявечча

siaredniaviečča
ยุคกลาง

месяц

miesiac
เดือน

раніца

ranica
ตอนเช้า

мінулае

minulaje
อดีต

кішэнны гадзіннік

kišenny hadzinnik
นาฬิกาพก

пунктуальнасць

punktuaĺnasć
การตรงต่อเวลา

паспех

paspiech
ความเร่งรีบ

пары году

pary hodu
ฤดูกาล

вясна

viasna
ฤดูใบไม้ผลิ

сонечны гадзіннік

soniečny hadzinnik
นาฬิกาแดด

узыход сонца

uzychod sonca
พระอาทิตย์ขึ้น

закат

zakat
พระอาทิตย์ตก

час

čas
ช่วงเวลา

час

čas
เวลา

час чакання

čas čakannia
เวลาที่รอคอย

выходныя

vychodnyja
วันหยุดสุดสัปดาห์

год

hod
ปี
กลับไป