คำศัพท์

พืช» ‫النباتات

games images

‫الخيزران
elkhayzoraan
ไม้ไผ่

games images

‫الزهر
ezzaher
เบ่งบาน

games images

‫باقة من الزهور
baaka men ezzohoor
ช่อดอกไม้

games images

‫الفرع
elfarea
กิ่ง

games images

‫المهد
elmahd
ต้นอ่อน

games images

‫الصبار
essabbaar
กระบองเพชร

games images

‫البرسيم
eberssiim
ต้นโคลเวอร์

games images

‫المخروط
elmakhroo
ต้นโคน

games images

‫وردة الذرة
wardat eththora
ดอกคอร์น

games images

‫الزعفران
ezzaeafaraan
ดอกโครคัส

games images

‫النرجس البري
ennarjas elbarrii
ดอกแดฟโฟดิล

games images

‫الأقحوان
elokhowaan
ดอกเดซี่

games images

‫الهندباء
elhendabaa'
ดอกแดนดิไลออน

games images

‫الزهرة
ezzahra
ดอกไม้

games images

‫أوراق الشجر
awraak eshshajar
พฤกษา

games images

‫الحبوب
ehoboob
ธัญพืช

games images

‫العشب
eleosheb
หญ้า

games images

‫النمو
ennomoo
การเจริญเติบโต

games images

‫ورد النيل
ward enniil
ดอกผักตบชวา

games images

‫العشب
eleosheb
สนามหญ้า

games images

‫الزنبق
ezznbak
ดอกลิลลี่

games images

‫بذر الكتان
bathar elkettaan
เมล็ดป่าน

games images

‫الفطر
elfeter
เห็ด

games images

‫شجرة الزيتون
shajarat ezzaytoon
ต้นมะกอก

games images

‫النخلة
ennakhla
ต้นปาล์ม

games images

‫زهرة الثالوث
zahrat eththalooth
ดอกแพนซี

games images

‫شجرة الخوخ
shajarat elkhawkh
ต้นพีช

games images

‫النبتة
ennabta
พืช

games images

‫الخشخاش
elkhashkhaash
ดอกป๊อปปี้

games images

‫الجذر
ejjedher
ราก

games images

‫الوردة
elwarda
ดอกกุหลาบ

games images

‫البذرة
elbathra
เมล็ดพันธุ์

games images

‫زهرة الثلج
zahrat eththalej
ดอกสโนว์ดร็อป

games images

‫عباد الشمس
obbaad eshshames
ดอกทานตะวัน

games images

‫الشوكة
eshshawka
หนาม

games images

‫الجذع
ejedhea
ลำต้น

games images

‫الخزامى
elkhozaamii
ดอกทิวลิป

games images

‫زنبق الماء
zanbak elmaa'
ดอกบัว

games images

‫القمح
elkamah
ข้าวสาลี