ศาสนา - ‫دين‬


‫عيد الفصح‬
iid elfasah
เทศกาลอีสเตอร์


‫بيض عيد الفصح‬
baydh iid elfasah
ไข่อีสเตอร์


‫الملاك‬
elmalaak
นางฟ้า


‫الجرس‬
eljaras
ระฆัง


‫الكتاب المقدس‬
elkitaab elmokaddas
พระคัมภีร์ไบเบิ้ล


‫الأسقف‬
eloskof
บิชอป


‫النعمة‬
enneeama
การสวดให้พร


‫ البوذية‬
elboothiya
พระพุทธศาสนา


‫ المسيحية‬
elmasiihiya
ศาสนาคริสต์


‫هدية عيد الميلاد ‬
hadiyat iid elmiilaad
ของขวัญคริสต์มาส


‫شجرة عيد الميلاد‬
shajart iid elmiilaad
ต้นคริสต์มาส


‫الكنيسة‬
elkaniisa
โบสถ์


‫التابوت‬
ettaaboot
โลงศพ


‫الخلق‬
elkhalk
การสร้าง


‫الصليب‬
essaliib
ไม้กางเขน


‫الشيطان‬
eshaytaan
ภูต


‫الله‬
allaah
พระเจ้า


‫الهندوسية‬
elhendoosiya
ศาสนาฮินดู


‫ الإسلام‬
el'slaam
ศาสนาอิสลาม


‫اليهودية‬
eyahoodiya
ศาสนายูดาย


‫التأمل‬
etta'ammol
การทำสมาธิ


‫المومياء‬
elmoomiyaa'
มัมมี่


‫المسلم‬
elmoslem
ชาวมุสลิม


‫البابا‬
elbaabaa
สมเด็จพระสันตะปาปา


‫الصلاة‬
essalaat
การภาวนา


‫الكاهن‬
elkaahen
นักบวช


‫الدين‬
eddiin
ศาสนา


‫الخدمة‬
elkhedma
การไปโบสน์


‫الكنيس اليهودي‬
elkaniis elyahoodii
สุเหร่ายิว


‫المعبد‬
elmaeabad
วัด


‫القبر‬
elkaber
สุสาน