สำนักงาน - ‫مكتب‬


‫قلم الحبر‬
kalam elheber
ปากกาลูกลื่น


‫إستراحة‬
estiraaha
ช่วงพัก


‫محفظة الوثائق‬
mehfadhat elwathaa'ek
กระเป๋าเอกสาร


‫ قلم رصاص للتلوين ‬
kalam rasaas lettalwiin
ดินสอสี


‫المؤتمر‬
almo'tamar
การประชุม


‫ قاعة المؤتمرات‬
kaaeat elmo'tamaraat
ห้องประชุม


‫النسخة‬
ennoskha
สำเนา


‫دليل العناوين‬
daliil eleanaawiin
แฟ้มรายชื่อผู้ติดต่อ


‫الملف‬
elmilaf
แฟ้มข้อมูล


‫حافظة‬
haafidha
ตู้เก็บเอกสาร


‫قلم حبر‬
kalam heber
ปากกาหมึกซึม


‫ سلة الرسائل‬
sallat errassa'el
ถาดจดหมาย


‫قلم حبر‬
kalam heber
ปากกามาร์คเกอร์


‫الدفتر ‬
eddaftar
สมุดบันทึก


‫ المفكرة‬
elmofakkira
กระดาษจดบันทึก


‫المكتب‬
elmaktab
สำนักงาน


‫ كرسي المكتب ‬
korssii elmaktab
เก้าอี้สำนักงาน


‫الساعات الإضافية‬
essaaeaat el'dhaafiya
การทำงานล่วงเวลา


‫دبوس الورق‬
dabboos elwarak
คลิปหนีบกระดาษ


‫قلم الرصاص‬
kalam errasaas
ดินสอ


‫محدث الثقب‬
mohdeh ethokeb
ที่เจาะรู


‫الخزنة‬
elkhazna
ตู้เซฟ


‫المبراة‬
elmebraat
ที่เหลาดินสอ


‫قصاصة الورقة ‬
ksaasat elwarak
เศษกระดาษ


‫آلة تقطيع الورق‬
aalat taktiiea elwarak
เครื่องทำลายเอกสาร


‫الربط فى دوامة‬
errabta fi dawwaama
เข้าสันแบบเกลียว


‫دبوس‬
dabboos elwarak
ลูกแม็กเย็บกระดาษ


‫الدباسة‬
eddabbaasa
แม็กเย็บกระดาษ


‫الآلة الكاتبة‬
el'aala elkaatiba
เครื่องพิมพ์ดีด


‫مكان العمل‬
makaan eleamal
ที่ทำงาน