คำศัพท์

สำนักงาน» ‫مكتب

games images

‫قلم الحبر
kalam elheber
ปากกาลูกลื่น

games images

‫إستراحة
estiraaha
ช่วงพัก

games images

‫محفظة الوثائق
mehfadhat elwathaa'ek
กระเป๋าเอกสาร

games images

‫ قلم رصاص للتلوين
kalam rasaas lettalwiin
ดินสอสี

games images

‫المؤتمر
almo'tamar
การประชุม

games images

‫ قاعة المؤتمرات
kaaeat elmo'tamaraat
ห้องประชุม

games images

‫النسخة
ennoskha
สำเนา

games images

‫دليل العناوين
daliil eleanaawiin
แฟ้มรายชื่อผู้ติดต่อ

games images

‫الملف
elmilaf
แฟ้มข้อมูล

games images

‫حافظة
haafidha
ตู้เก็บเอกสาร

games images

‫قلم حبر
kalam heber
ปากกาหมึกซึม

games images

‫ سلة الرسائل
sallat errassa'el
ถาดจดหมาย

games images

‫قلم حبر
kalam heber
ปากกามาร์คเกอร์

games images

‫الدفتر
eddaftar
สมุดบันทึก

games images

‫ المفكرة
elmofakkira
กระดาษจดบันทึก

games images

‫المكتب
elmaktab
สำนักงาน

games images

‫ كرسي المكتب
korssii elmaktab
เก้าอี้สำนักงาน

games images

‫الساعات الإضافية
essaaeaat el'dhaafiya
การทำงานล่วงเวลา

games images

‫دبوس الورق
dabboos elwarak
คลิปหนีบกระดาษ

games images

‫قلم الرصاص
kalam errasaas
ดินสอ

games images

‫محدث الثقب
mohdeh ethokeb
ที่เจาะรู

games images

‫الخزنة
elkhazna
ตู้เซฟ

games images

‫المبراة
elmebraat
ที่เหลาดินสอ

games images

‫قصاصة الورقة
ksaasat elwarak
เศษกระดาษ

games images

‫آلة تقطيع الورق
aalat taktiiea elwarak
เครื่องทำลายเอกสาร

games images

‫الربط فى دوامة
errabta fi dawwaama
เข้าสันแบบเกลียว

games images

‫دبوس
dabboos elwarak
ลูกแม็กเย็บกระดาษ

games images

‫الدباسة
eddabbaasa
แม็กเย็บกระดาษ

games images

‫الآلة الكاتبة
el'aala elkaatiba
เครื่องพิมพ์ดีด

games images

‫مكان العمل
makaan eleamal
ที่ทำงาน