คำศัพท์

สถาปัตยกรรม» Argitektuur

games images

argitektuur
สถาปัตยกรรม

games images

arena
สนามกีฬา

games images

skuur
โรงนา

games images

barok
สถาปัตยกรรมยุคบาโรก

games images

bousteen
อิฐ

games images

baksteenhuis
บ้านอิฐ

games images

brug
สะพาน

games images

gebou
อาคาร

games images

kasteel
ปราสาท

games images

katedraal
มหาวิหาร

games images

kolom
เสา

games images

bouterrein
สถานที่ก่อสร้าง

games images

koepel
หลังคาโดม

games images

fasade
ซุ้มประตู

games images

sokkerstadion
สนามกีฬา

games images

fort
ป้อม

games images

gewel
หลังคาหน้าจั่ว

games images

hek
ประตู

games images

vakwerkhuis
บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้

games images

vuurtoring
ประภาคาร

games images

monument
สิ่งก่อสร้าง

games images

moskee
มัสยิด

games images

gedenknaald
อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม

games images

kantoorgebou
อาคารสำนักงาน

games images

dak
หลังคา

games images

murasie
ซากปรักหักพัง

games images

steier
นั่งร้าน

games images

wolkekrabber
ตึกระฟ้า

games images

hangbrug
สะพานแขวน

games images

teël
กระเบื้อง