สถาปัตยกรรม - Argitektuur


argitektuur
สถาปัตยกรรม


arena
สนามกีฬา


skuur
โรงนา


barok
สถาปัตยกรรมยุคบาโรก


bousteen
อิฐ


baksteenhuis
บ้านอิฐ


brug
สะพาน


gebou
อาคาร


kasteel
ปราสาท


katedraal
มหาวิหาร


kolom
เสา


bouterrein
สถานที่ก่อสร้าง


koepel
หลังคาโดม


fasade
ซุ้มประตู


sokkerstadion
สนามกีฬา


fort
ป้อม


gewel
หลังคาหน้าจั่ว


hek
ประตู


vakwerkhuis
บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้


vuurtoring
ประภาคาร


monument
สิ่งก่อสร้าง


moskee
มัสยิด


gedenknaald
อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม


kantoorgebou
อาคารสำนักงาน


dak
หลังคา


murasie
ซากปรักหักพัง


steier
นั่งร้าน


wolkekrabber
ตึกระฟ้า


hangbrug
สะพานแขวน


teël
กระเบื้อง