กลับไป
เครื่องมือ - Iэдэ-уадэхэр


гъурз
g’’urz
สมอ


сыджы
sydžy
ทั่ง


шъэжъыяц, чаныц
š’’èž’’yjac, čanyc
ใบมีด


пхъэмбгъу
ph’’èmbg’’u
แผ่นไม้


шынчатэ, гъучIрыгъачъ
šynčatè, g’’učIryg’’ač’’
น็อต


бэшэрэб шъхьэтех
bèšèrèb š’’h’èteh
ที่เปิดขวด


пэнэ пхъэнкIыпхъ
pènè ph’’ènkIyph’’
ไม้กวาด


щётк
ŝëtk
แปรง


щалъ
ŝal’’
ถัง


диск пхъэх
disk ph’’èh
เลื่อย


консервзэтех шъэжъый
konservzèteh š’’èž’’yj
ที่เปิดกระป๋อง


пшъэхъу
pš’’èh’’u
โซ่


пшэхъу пхъэх
pšèh’’u ph’’èh
เลื่อยยนต์


пцы
pcy
สิ่ว


пхъэх хъураем идиск
ph’’èh h’’uraem idisk
เลื่อยวงเดือน


зэраубырыурэ станок
zèraubyryurè stanok
เครื่องเจาะ


хэIалъ
hèIal’’
ที่ตักขยะ


чъыгхэтэ шланг, чъыгхэтэ бжъэмый
č’’yghètè šlang, č’’yghètè bž’’èmyj
สายยางรดน้ำ


тхъунлъэ, къоетхъулъэ
th’’unl’’è, k’’oeth’’ul’’è
ที่ขูด


уатэ
uatè
ค้อน


лъэтIэн
l’’ètIèn
บานพับ


къакъыщ, шIодзапI
k’’ak’’yŝ, šIodzapI
เบ็ด


дэкIояпIэ, лъэуй
dèkIojapIè, l’’èuj
บันได


почтэ щэчалъ
počtè ŝèčal’’
เครื่องชั่งจดหมาย


гъучIытыгъужъ
g’’učIytyg’’už’’
แม่เหล็ก


зэхэшIыхьагъэ
zèhèšIyh’ag’’è
พลั่วตัก


гъучIIун
g’’učIIun
ตะปู


мастэ
mastè
เข็ม


хъытыу
h’’ytyu
เครือข่าย


гайк, шынчатэ Iун
gajk, šynčatè Iun
น็อต


шпатель, зэрыхэцIэлыхьэхэрэ бэлэгъэжъый
špatel’, zèryhècIèlyh’èhèrè bèlèg’’èž’’yj
เกรียงผสมสี


ычIэгъ чIагъэуцорэ
yčIèg’’ čIag’’èucorè
แท่นวางของ


куахъо
kuah’’o
สามง่าม


пхъэпс
ph’’èps
กบไสไม้


Iадэ (пэпIуакI)
Iadè (pèpIuakI)
คีม


ку цIыкIу, курэжъый
ku cIykIu, kurèž’’yj
รถเข็น


пхъэIэбжъан
ph’’èIèbž’’an
คราด


гъэцэкIэжьыныр
g’’ècèkIèž’ynyr
การซ่อมแซม


кIапсэ
kIapsè
เชือก


линейк, хъахъэ
linejk, h’’ah’’è
ไม้บรรทัด


пхъэх
ph’’èh
เลื่อย


лэныст
lènyst
กรรไกร


джамбырыу
džambyryu
สกรู


джамбырыугъаз
džambyryug’’az
ไขควง


зэрэдэхэрэ Iудан
zèrèdèhèrè Iudan
ด้ายเย็บผ้า


къазгъыр
k’’azg’’yr
พลั่ว


хъэцыкоефэкI
h’’ècykoefèkI
ล้อหมุน


щэщхъан бзэ
ŝèŝh’’an bzè
เกลียวสปริง


пхъэтет
ph’’ètet
แกนม้วนสาย


щылыч зетегъэчэрэгъогъэ гъучIыч
ŝylyč zeteg’’èčèrèg’’og’’è g’’učIyč
สายเคเบิ้ลเหล็ก


епкIырэ, кIэлъыпкIэрэ лент
epkIyrè, kIèl’’ypkIèrè lent
เทปกาว


хэупкIыныр, хэбзыкIыныр
hèupkIynyr, hèbzykIynyr
เกลียว


Iэдэ-уад
Ièdè-uad
เครื่องมือ


Iэдэ-уадэмэ апае ящык
Ièdè-uadèmè apae jaŝyk
กล่องเครื่องมือ


шпатель, зэрыхэцIэлыхьэхэрэ бэлэгъэжъый
špatel’, zèryhècIèlyh’èhèrè bèlèg’’èž’’yj
เกรียงทำสวน


пинцет
pincet
แหนบ


дэкъац
dèk’’ac
เครื่องหนีบ


зэпызыгъэжъэрэ аппарат
zèpyzyg’’èž’’èrè apparat
อุปกรณ์เชื่อม


курэжъый
kurèž’’yj
รถเข็น


чыдан
čydan
ลวด


пхъэупсаф
ph’’èupsaf
เศษไม้


гайкэ IункIыбз
gajkè IunkIybz
ประแจ

กลับไป