మొక్కలు - 植物zhú
వెదురు


开花
kāihuā
పూయు


花束
huāshù
పువ్వుల గుత్తి


细枝
xì zhī
శాఖ
మొగ్గ


仙人掌
xiānrénzhǎng
బ్రహ్మ జెముడు


三叶草
sānyècǎo
విలాసవంతమైన


球果
qiú guǒ
శంఖు ఆకారం


矢车菊
shǐ chē jú
కార్న్ ఫ్లవర్


番红花
fān hóng huā
కుంకుమ పువ్వు


水仙
shuǐxiān
ఓ రకమైన పచ్చటి పువ్వు


菊花
júhuā
తెల్ల చారలు ఉండే పువ్వులు పూచే మొక్క


蒲公英
púgōngyīng
డాండెలైన్huā
పువ్వు


树叶
shùyè
దళములు


粮食
liángshí
ధాన్యముcǎo
గడ్డి


生长物
shēng cháng wù
పెరుగుదల


风信子
fēng xìnzi
సువాసన గల పూలచెట్టు


草坪
cǎopíng
పచ్చిక బయలు


百合
bǎihé
లిల్లీ పుష్పము


亚麻籽
yàmá zǐ
అవిశ విత్తులు


蘑菇
mógū
పుట్టగొడుగు


橄榄树
gǎnlǎn shù
ఆలివ్ చెట్టు


棕榈树
zōnglǘ shù
పామ్ చెట్టు


三色堇
sān sè jǐn
పూలతో కూడిన పెరటి మొక్క


桃树
táo shù
శప్తాలు పండు చెట్టు


植物
zhíwù
మొక్క


罂粟
yīngsù
గసగసాలుgēn
వేరు


玫瑰
méiguī
గులాబీ


种子
zhǒngzǐ
విత్తనం


雪花莲
xuěhuā lián
మంచుబిందువు


向日葵
xiàngrìkuí
పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు
ముల్లు


树干
shùgàn
మొండెము


郁金香
yùjīnxiāng
వివిధ రంగులు గల గంటవంటి ఆకారం గల పూలు పూచే మొక్క


睡莲
shuìlián
నీటి కలువ


小麦
xiǎomài
గోధుమలు