సమాచార వినిమయము - 通讯


地址
dìzhǐ
చిరునామా


字母表
zìmǔ biǎo
వర్ణమాల


录音电话
lùyīn diànhuà
జవాబునిచ్చు యంత్రము


天线
tiānxiàn
ఆంటెన్నా


通话
tōnghuà
పిలుపు


CD
CD
సిడి


通讯
tōngxùn
సమాచారము


保密性
bǎomì xìng
గోప్యత


连接
liánjiē
సంబంధము


讨论
tǎolùn
చర్చ


电子邮件
diànzǐ yóujiàn
ఇ-మెయిల్


聊天
liáotiān
వినోదం


快件
kuàijiàn
వేగ వస్తువు


传真机
chuánzhēn jī
ఫాక్స్ మెషిన్


电影业
diànyǐng yè
చిత్ర పరిశ్రమ


字体
zìtǐ
ఫాంట్


问候
wènhòu
శుభాకాంక్షలు


问候
wènhòu
శుభాకాంక్షలు


贺卡
hèkǎ
గ్రీటింగ్ కార్డ్


耳机
ěrjī
హెడ్ ఫోన్లు


图标
túbiāo
చిహ్నము


信息
xìnxī
సమాచారం


互联网
hùliánwǎng
ఇంటర్నెట్


采访
cǎifǎng
ఇంటర్వ్యూ


键盘
jiànpán
కీబోర్డ్


字母
zìmǔ
అక్షరముxìn
ఉత్తరం


杂志
zázhì
పత్రిక


媒介
méijiè
మాధ్యమము


麦克风
màikèfēng
శబ్ద ప్రసారిణి


手机
shǒujī
మొబైల్ ఫోన్


调制解调器
tiáozhìjiětiáoqì
మోడెమ్


显示器
xiǎnshìqì
మానిటర్


鼠标垫
shǔbiāo diàn
మౌస్ ప్యాడ్


新闻
xīnwén
వార్తలు


报纸
bàozhǐ
వార్తాపత్రిక


噪音
zàoyīn
శబ్దం


笔记
bǐjì
నోట్


卡片
kǎpiàn
నోట్


公用电话
gōngyòng diànhuà
చెల్లింపు ఫోన్


照片
zhàopiàn
చాయా చిత్రము


相册
xiàngcè
ఫోటో ఆల్బమ్


风景明信片
fēngjǐng míngxìnpiàn
బొమ్మ పోస్టుకార్డు


邮政信箱
yóuzhèng xìnxiāng
తపాలా కార్యాలయ పెట్టె


收音机
shōuyīnjī
రేడియో


接收器
jiēshōu qì
రిసీవర్


遥控器
yáokòng qì
రిమోట్ కంట్రోల్


卫星
wèixīng
ఉపగ్రహము


屏幕
píngmù
తెర


牌子
páizi
గుర్తు


签名
qiānmíng
సంతకము


智能手机
zhìnéng shǒujī
స్మార్ట్ ఫోన్


扬声器
yángshēngqì
ఉపన్యాసకుడు


邮票
yóupiào
స్టాంపు


信纸
xìnzhǐ
స్టేషనరీ


电话
diànhuà
టెలిఫోన్ కాల్


电话交谈
diànhuàjiāotán
టెలిఫోన్ సంభాషణ


电视摄像机
diànshì shèxiàngjī
టెలివిజన్ కెమెరా


文本
wénběn
పాఠము


电视
diànshì
టెలివిజన్


录像带
lùxiàngdài
వీడియో క్యాసెట్


对讲机
duìjiǎngjī
వాకీ టాకీ


网页
wǎngyè
వెబ్ పేజీ
పదము