పదజాలం

సమాచార వినిమయము   »   通讯

games images

地址
dìzhǐ
చిరునామా

games images

字母表
zìmǔ biǎo
వర్ణమాల

games images

录音电话
lùyīn diànhuà
జవాబునిచ్చు యంత్రము

games images

天线
tiānxiàn
ఆంటెన్నా

games images

通话
tōnghuà
పిలుపు

games images

CD
CD
సిడి

games images

通讯
tōngxùn
సమాచారము

games images

保密性
bǎomì xìng
గోప్యత

games images

连接
liánjiē
సంబంధము

games images

讨论
tǎolùn
చర్చ

games images

电子邮件
diànzǐ yóujiàn
ఇ-మెయిల్

games images

聊天
liáotiān
వినోదం

games images

快件
kuàijiàn
వేగ వస్తువు

games images

传真机
chuánzhēn jī
ఫాక్స్ మెషిన్

games images

电影业
diànyǐng yè
చిత్ర పరిశ్రమ

games images

字体
zìtǐ
ఫాంట్

games images

问候
wènhòu
శుభాకాంక్షలు

games images

问候
wènhòu
శుభాకాంక్షలు

games images

贺卡
hèkǎ
గ్రీటింగ్ కార్డ్

games images

耳机
ěrjī
హెడ్ ఫోన్లు

games images

图标
túbiāo
చిహ్నము

games images

信息
xìnxī
సమాచారం

games images

互联网
hùliánwǎng
ఇంటర్నెట్

games images

采访
cǎifǎng
ఇంటర్వ్యూ

games images

键盘
jiànpán
కీబోర్డ్

games images

字母
zìmǔ
అక్షరము

games images

xìn
ఉత్తరం

games images

杂志
zázhì
పత్రిక

games images

媒介
méijiè
మాధ్యమము

games images

麦克风
màikèfēng
శబ్ద ప్రసారిణి

games images

手机
shǒujī
మొబైల్ ఫోన్

games images

调制解调器
tiáozhìjiětiáoqì
మోడెమ్

games images

显示器
xiǎnshìqì
మానిటర్

games images

鼠标垫
shǔbiāo diàn
మౌస్ ప్యాడ్

games images

新闻
xīnwén
వార్తలు

games images

报纸
bàozhǐ
వార్తాపత్రిక

games images

噪音
zàoyīn
శబ్దం

games images

笔记
bǐjì
నోట్

games images

卡片
kǎpiàn
నోట్

games images

公用电话
gōngyòng diànhuà
చెల్లింపు ఫోన్

games images

照片
zhàopiàn
చాయా చిత్రము

games images

相册
xiàngcè
ఫోటో ఆల్బమ్

games images

风景明信片
fēngjǐng míngxìnpiàn
బొమ్మ పోస్టుకార్డు

games images

邮政信箱
yóuzhèng xìnxiāng
తపాలా కార్యాలయ పెట్టె

games images

收音机
shōuyīnjī
రేడియో

games images

接收器
jiēshōu qì
రిసీవర్

games images

遥控器
yáokòng qì
రిమోట్ కంట్రోల్

games images

卫星
wèixīng
ఉపగ్రహము

games images

屏幕
píngmù
తెర

games images

牌子
páizi
గుర్తు

games images

签名
qiānmíng
సంతకము

games images

智能手机
zhìnéng shǒujī
స్మార్ట్ ఫోన్

games images

扬声器
yángshēngqì
ఉపన్యాసకుడు

games images

邮票
yóupiào
స్టాంపు

games images

信纸
xìnzhǐ
స్టేషనరీ

games images

电话
diànhuà
టెలిఫోన్ కాల్

games images

电话交谈
diànhuàjiāotán
టెలిఫోన్ సంభాషణ

games images

电视摄像机
diànshì shèxiàngjī
టెలివిజన్ కెమెరా

games images

文本
wénběn
పాఠము

games images

电视
diànshì
టెలివిజన్

games images

录像带
lùxiàngdài
వీడియో క్యాసెట్

games images

对讲机
duìjiǎngjī
వాకీ టాకీ

games images

网页
wǎngyè
వెబ్ పేజీ

games images

పదము