వెనక్కి వెళ్ళు
తీరిక - 闲暇


垂钓者
chuídiào zhě
జాలరి


水族馆
shuǐzú guǎn
ఆక్వేరియం


浴巾
yùjīn
స్నానపు తువాలు


沙滩球
shātān qiú
సముద్రతీరపు బంతి


肚皮舞
dùpí wǔ
బొడ్డు డ్యాన్స్


宾戈游戏
bīn gē yóuxì
పేకాట


棋盘
qípán
బోర్డు


保龄球
bǎolíngqiú
బౌలింగ్


缆车
lǎnchē
కేబుల్ కారు


露营
lùyíng
శిబిరము వేయు


煤气灶
méiqì zào
శిబిరాలకు పొయ్యి


独木舟之旅
dú mùzhōu zhī lǚ
కానో విహారము


纸牌游戏
zhǐpái yóuxì
కార్డు ఆట


狂欢节
kuánghuān jié
సంబరాలు


旋转木马
xuánzhuǎn mùmǎ
రంగులరాట్నం


雕刻
diāokè
చెక్కడము


国际象棋
guójì xiàngqí
చదరంగము ఆట


棋子
qízǐ
చదరంగము పావు


侦探小说
zhēntàn xiǎoshuō
నేర నవల


字谜
zìmí
పదరంగము పజిల్


色子
shǎi zi
ఘనాకార వస్తువు


舞蹈
wǔdǎo
నృత్యము


飞镖
fēibiāo
బాణాలు


躺椅
tǎngyǐ
విరామ కుర్చీ


小艇
xiǎo tǐng
అనుబంధించిన చిన్న పడవ


迪斯科舞厅
dísīkē wǔtīng
డిస్కోతెక్


多米诺骨牌
duōmǐnuò gǔpái
పిక్కలు


刺绣
cìxiù
చేతి అల్లిక


民间节日
mínjiān jiérì
సంత


摩天轮
mótiān lún
ఫెర్రీస్ చక్రము


节日
jiérì
పండుగ


烟花
yānhuā
బాణసంచా


游戏
yóuxì
ఆట


打高尔夫球
dǎ gāo'ěrfū qiú
పచ్చిక బయళ్లలో ఆడే ఆట


跳棋
tiàoqí
హాల్మా


远足
yuǎnzú
వృద్ధి


业余爱好
yèyú àihào
అలవాటు


假期
jiàqī
సెలవులు


旅行
lǚxíng
ప్రయాణము


棋王
qíwáng
రాజు


闲暇时间
xiánxiá shíjiān
విరామ సమయము


织机
zhī jī
సాలెమగ్గము


踏板船
tàbǎn chuán
కాలితో త్రొక్కి నడుపు పడవ


图画书
túhuà shū
బొమ్మల పుస్తకము


运动场
yùndòngchǎng
ఆట మైదానము


扑克牌
pūkè pái
పేక ముక్క


拼图
pīntú
చిక్కుముడి


阅读
yuèdú
పఠనం


放松
fàngsōng
విశ్రామము


餐厅
cāntīng
ఫలహారశాల


摇马
yáo mǎ
దౌడుతీయు గుర్రం


轮盘赌
lún pán dǔ
రౌలెట్


跷跷板
qiāoqiāobǎn
ముందుకు వెనుకకు ఊగుట


娱乐节目
yú yuè jiémù
ప్రదర్శన


滑板
huábǎn
స్కేట్ బోర్డు


滑雪缆车
huáxuě lǎnchē
స్కీ లిఫ్ట్


保龄球
bǎolíngqiú
స్కిటిల్ అను ఆట


睡袋
shuìdài
నిద్రించు సంచీ


观众
guānzhòng
ప్రేక్షకుడు


故事
gùshì
కథ


游泳池
yóuyǒngchí
ఈత కొలను


秋千
qiūqiān
ఊయల


桌上足球
zhuō shàng zúqiú
మేజా ఫుట్ బాల్


帐篷
zhàngpéng
గుడారము


旅游
lǚyóu
పర్యాటకము


旅游者
lǚyóu zhě
యాత్రికుడు


玩具
wánjù
ఆటబొమ్మ


休假
xiūjià
శెలవురోజులు


散步
sànbù
నడక


动物园
dòngwùyuán
జంతుప్రదర్శన శాల

వెనక్కి వెళ్ళు