పరికరములు - 工具máo
లంగరు


铁砧
tiě zhēn
పట్టేడ


刀片
dāopiàn
బ్లేడు


木版
mùbǎn
బోర్డు


螺栓
luóshuān
గడియ


开瓶器
kāi píng qì
సీసా మూత తెరచు పరికరము


扫帚
sàozhǒu
చీపురు


刷子
shuāzi
బ్రష్tǒng
బకెట్


电动圆锯
diàndòng yuán jù
కత్తిరించు రంపము


开罐器
kāi guàn qì
క్యాను తెరచు పరికరము


链子
liànzi
గొలుసు


“电锯
“diàn jù
గొలుసుకట్టు రంపము


凿子
záozi
ఉలి


圆锯片
yuán jù piàn
వృత్తాకార రంపపు బ్లేడు


电钻
diànzuàn
తొలుచు యంత్రము


小撮子
xiǎo zuǒ zi
దుమ్ము దులుపునది


花园软管
huāyuán ruǎn guǎn
తోట గొట్టము


擦菜板
cā cài bǎn
తురుము పీట


锤子
chuízi
సుత్తి


合页
hé yè
కీలు


钩子
gōuzi
కొక్కీ


梯子
tīzi
నిచ్చెన


信件磅秤
xìnjiàn bàngchèng
అక్షరములు చూపు తూనిక


磁铁
cítiě
అయస్కాంతము


铲子
chǎnzi
ఫిరంగి


钉子
dīngzi
మేకుzhēn
సూది


网络
wǎngluò
నెట్ వర్క్


螺母
luómǔ
గట్టి పెంకు గల కాయ


刮刀
guādāo
పాలెట్-కత్తి


托盘
tuōpán
పాత్రలను నునుపు చేయుటకుపయోగించు చెక్క


铁叉
tiě chā
పిచ్ ఫోర్క్


刨床
bàochuáng
చదును చేయు పరికరము


钳子
qiánzi
పటకారు


手推车
shǒutuīchē
తోపుడు బండి


耙子
bàzi
పండ్ల మాను


修复
xiūfù
మరమ్మత్తు


绳子
shéngzi
పగ్గము


尺子
chǐzi
పాలకుడు
రంపము


剪刀
jiǎndāo
కత్తెరలు


螺丝
luósī
మర


螺丝刀
luósīdāo
మరలు తీయునది


缝纫线
féngrèn xiàn
కుట్టు దారము


铁铲
tiě chǎn
పార


纺车
fǎngchē
రాట్నము


螺旋弹簧
luóxuán tánhuáng
సుడుల ధార


线轴
xiànzhóu
నూలు కండె


钢索
gāng suǒ
ఉక్కు కేబుల్


胶带
jiāodài
కొలత టేపు


螺纹
luówén
దారము


工具
gōngjù
పనిముట్టు


工具箱
gōngjù xiāng
పనిముట్ల పెట్టె


小铲刀
xiǎo chǎn dāo
తాపీ


镊子
nièzi
పట్టకార్లు


台钳
tái qián
వైస్


焊接设备
hànjiē shèbèi
వెల్డింగ్ పరికరాలు


独轮车
dúlúnchē
చక్రపు ఇరుసు


电线
diànxiàn
తీగ


木屑
mùxiè
చెక్క ముక్క


扳手
bānshǒu
బలవంతముగా మెలిత్రిప్పు పరికరము