మొక్కలు - Thực vật


cây tre
వెదురు


bông hoa
పూయు


bó hoa
పువ్వుల గుత్తి


nhánh
శాఖ


nụ hoa
మొగ్గ


cây xương rồng
బ్రహ్మ జెముడు


cây cỏ ba lá
విలాసవంతమైన


quả sam mộc
శంఖు ఆకారం


cây bông bắp
కార్న్ ఫ్లవర్


cây nghệ tây
కుంకుమ పువ్వు


cây thủy tiên
ఓ రకమైన పచ్చటి పువ్వు


cây cúc
తెల్ల చారలు ఉండే పువ్వులు పూచే మొక్క


cây bồ công anh
డాండెలైన్


hoa
పువ్వు


tán lá
దళములు


ngũ cốc
ధాన్యము


cỏ
గడ్డి


sự sinh trưởng
పెరుగుదల


cây lan dạ hương
సువాసన గల పూలచెట్టు


bãi cỏ
పచ్చిక బయలు


hoa huệ tây
లిల్లీ పుష్పము


hạt lanh
అవిశ విత్తులు


nấm
పుట్టగొడుగు


cây ô liu
ఆలివ్ చెట్టు


cây cọ
పామ్ చెట్టు


hoa păng-xê
పూలతో కూడిన పెరటి మొక్క


cây đào
శప్తాలు పండు చెట్టు


cây cỏ (thực vật)
మొక్క


cây thuốc phiện
గసగసాలు


rễ (cây)
వేరు


hoa hồng
గులాబీ


hạt giống
విత్తనం


cây giọt tuyết
మంచుబిందువు


cây hướng dương
పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు


gai
ముల్లు


thân cây
మొండెము


hoa tuy-líp
వివిధ రంగులు గల గంటవంటి ఆకారం గల పూలు పూచే మొక్క


hoa súng
నీటి కలువ


lúa mì
గోధుమలు