పదజాలం

మొక్కలు   »   Thực vật

cây tre

వెదురు

bông hoa

పూయు

bó hoa

పువ్వుల గుత్తి

nhánh

శాఖ

nụ hoa

మొగ్గ

cây xương rồng

బ్రహ్మ జెముడు

cây cỏ ba lá

విలాసవంతమైన

quả sam mộc

శంఖు ఆకారం

cây bông bắp

కార్న్ ఫ్లవర్

cây nghệ tây

కుంకుమ పువ్వు

cây thủy tiên

ఓ రకమైన పచ్చటి పువ్వు

cây cúc

తెల్ల చారలు ఉండే పువ్వులు పూచే మొక్క

cây bồ công anh

డాండెలైన్

hoa

పువ్వు

tán lá

దళములు

ngũ cốc

ధాన్యము

cỏ

గడ్డి

sự sinh trưởng

పెరుగుదల

cây lan dạ hương

సువాసన గల పూలచెట్టు

bãi cỏ

పచ్చిక బయలు

hoa huệ tây

లిల్లీ పుష్పము

hạt lanh

అవిశ విత్తులు

nấm

పుట్టగొడుగు

cây ô liu

ఆలివ్ చెట్టు

cây cọ

పామ్ చెట్టు

hoa păng-xê

పూలతో కూడిన పెరటి మొక్క

cây đào

శప్తాలు పండు చెట్టు

cây cỏ (thực vật)

మొక్క

cây thuốc phiện

గసగసాలు

rễ (cây)

వేరు

hoa hồng

గులాబీ

hạt giống

విత్తనం

cây giọt tuyết

మంచుబిందువు

cây hướng dương

పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు

gai

ముల్లు

thân cây

మొండెము

hoa tuy-líp

వివిధ రంగులు గల గంటవంటి ఆకారం గల పూలు పూచే మొక్క

hoa súng

నీటి కలువ

lúa mì

గోధుమలు
వెనక్కి వెళ్ళు