పదజాలం

సామాను» Меблі

games images

крісло
krislo
చేతులకుర్చీ

games images

ліжко
lizhko
పరుపు

games images

постільні речі
postilʹni rechi
పరుపు సామగ్రి

games images

книжкова полиця
knyzhkova polytsya
పుస్తకములు ఉంచు అర

games images

килим
kylym
తివాచీ

games images

стілець
stiletsʹ
కుర్చీ

games images

комод
komod
సొరుగుల అర

games images

колиска
kolyska
ఊయల

games images

шафа
shafa
అల్మరా

games images

фіранка
firanka
తెర

games images

гардина
hardyna
పరదా

games images

письмовий стіл
pysʹmovyy stil
ఒక బల్ల

games images

вентилятор
ventylyator
ఫ్యాన్, పంఖా, అభిమాని

games images

доріжка
dorizhka
చాప

games images

манеж
manezh
ఆట కలము

games images

крісло-гойдалка
krislo-hoydalka
రాకింగ్ కుర్చీ

games images

сейф
seyf
భద్రమైన

games images

місце
mistse
సీటు

games images

поличка
polychka
అర

games images

приставний стіл
prystavnyy stil
ప్రక్క మేజా

games images

диван
dyvan
సోఫా

games images

табурет
taburet
బల్ల/పీట

games images

стіл
stil
మేజా బల్ల

games images

настільна лампа
nastilʹna lampa
మేజా బల్లపై ఉంచు దీపము

games images

відро для сміття
vidro dlya smittya
చెత్తకాగితాల బుట్ట