సామాను - Меблі


крісло
krislo
చేతులకుర్చీ


ліжко
lizhko
పరుపు


постільні речі
postilʹni rechi
పరుపు సామగ్రి


книжкова полиця
knyzhkova polytsya
పుస్తకములు ఉంచు అర


килим
kylym
తివాచీ


стілець
stiletsʹ
కుర్చీ


комод
komod
సొరుగుల అర


колиска
kolyska
ఊయల


шафа
shafa
అల్మరా


фіранка
firanka
తెర


гардина
hardyna
పరదా


письмовий стіл
pysʹmovyy stil
ఒక బల్ల


вентилятор
ventylyator
ఫ్యాన్, పంఖా, అభిమాని


доріжка
dorizhka
చాప


манеж
manezh
ఆట కలము


крісло-гойдалка
krislo-hoydalka
రాకింగ్ కుర్చీ


сейф
seyf
భద్రమైన


місце
mistse
సీటు


поличка
polychka
అర


приставний стіл
prystavnyy stil
ప్రక్క మేజా


диван
dyvan
సోఫా


табурет
taburet
బల్ల/పీట


стіл
stil
మేజా బల్ల


настільна лампа
nastilʹna lampa
మేజా బల్లపై ఉంచు దీపము


відро для сміття
vidro dlya smittya
చెత్తకాగితాల బుట్ట