వెనక్కి వెళ్ళు
పర్యావరణము - Навколишнє середовище


сільське господарство
silʹsʹke hospodarstvo
వ్యవసాయము


забруднення повітря
zabrudnennya povitrya
వాయు కాలుష్యము


мурашник
murashnyk
చీమల పుట్ట


канал
kanal
కాలువ


узбережжя
uzberezhzhya
సముద్ర తీరము


континент
kontynent
ఖండము


струмок
strumok
చిన్న సముద్ర పాయ


гребля
hreblya
ఆనకట్ట


пустеля
pustelya
ఎడారి


дюна
dyuna
ఇసుకమేట


поле
pole
క్షేత్రము


ліс
lis
అడవి


льодовик
lʹodovyk
హిమానీనదము


луг
luh
బీడు భూమి


острів
ostriv
ద్వీపము


джунглі
dzhunhli
అడవి


пейзаж
peyzazh
ప్రకృతి దృశ్యం


гори
hory
పర్వతాలు


природний парк
pryrodnyy park
ప్రకృతి వనము


вершина
vershyna
శిఖరము


купа
kupa
కుప్ప


марш протесту
marsh protestu
నిరసన ర్యాలీ


переробка
pererobka
రీసైక్లింగ్


море
more
సముద్రము


дим
dym
పొగ


виноградник
vynohradnyk
వైన్ యార్డ్


вулкан
vulkan
అగ్నిపర్వతము


відходи
vidkhody
వ్యర్థపదార్థము


рівень води
rivenʹ vody
నీటి మట్టము

వెనక్కి వెళ్ళు