పదజాలం

జంతువులు» Тварини

games images

німецька вівчарка
nimetsʹka vivcharka
జర్మన్ షెపర్డ్

games images

тварина
tvaryna
జంతువు

games images

дзьоб
dzʹob
పక్షిముక్కు

games images

бобер
bober
ఉభయచరము

games images

укус
ukus
కాటు

games images

кабан
kaban
మగ పంది

games images

клітка
klitka
పంజరము

games images

теля
telya
కోడెదూడ

games images

кішка
kishka
పిల్లి

games images

курча
kurcha
అప్పుడే పుట్టిన కోడి పిల్ల

games images

курка
kurka
కోడి

games images

олень
olenʹ
జింక

games images

собака
sobaka
కుక్క

games images

дельфін
delʹfin
తిమింగలము

games images

качка
kachka
బాతు

games images

орел
orel
గరుడపక్షి

games images

пір‘я
pir‘ya
ఈక

games images

фламінго
flaminho
రాజహంస

games images

лоша
losha
గాడిదపిల్ల

games images

корм
korm
ఆహారము

games images

лисиця
lysytsya
నక్క

games images

козел
kozel
మేక

games images

гусак
husak
హంస

games images

заєць
zayetsʹ
కుందేలు

games images

курка
kurka
ఆడకోడి

games images

чапля
chaplya
నారాయణపక్షి

games images

ріг
rih
కొమ్ము

games images

підкова
pidkova
గుర్రపు నాడా

games images

ягня
yahnya
గొఱ్ఱె పిల్ల

games images

прив‘язь
pryv‘yazʹ
వేటగాడు

games images

омар
omar
ఎండ్రకాయలాంటి సముద్రపు పీత

games images

любов до тварин
lyubov do tvaryn
జంతువుల ప్రేమ

games images

мавпа
mavpa
కోతి

games images

намордник
namordnyk
తుపాకీ గొట్టము

games images

гніздо
hnizdo
పక్షిగూడు

games images

сова
sova
గుడ్ల గూబ

games images

папуга
papuha
శుకము

games images

павич
pavych
నెమలి

games images

пелікан
pelikan
గూడకొంగ

games images

пінгвін
pinhvin
కాళ్లపై నడిచే సముద్రపు పక్షి

games images

домашня тварина
domashnya tvaryna
పెంపుడు జంతువు

games images

голуб
holub
పావురము

games images

кролик
krolyk
కుందేలు

games images

півень
pivenʹ
పుంజు

games images

морський лев
morsʹkyy lev
సముద్ర సింహము

games images

чайка
chayka
సముద్రపు కాకి

games images

тюлень
tyulenʹ
ఉభయచరము

games images

вівця
vivtsya
గొర్రె

games images

змія
zmiya
పాము

games images

лелека
leleka
కొంగ

games images

лебідь
lebidʹ
హంస

games images

форель
forelʹ
జల్ల చేప

games images

індик
indyk
సీమ కోడి

games images

черепаха
cherepakha
సముద్రపు తాబేలు

games images

шуліка
shulika
రాబందు

games images

вовк
vovk
తోడేలు