చిన్న జంతువులు - Küçük hayvanlar


karınca
చీమ


böcek
చొచ్చుకు వచ్చిన


kuş
పక్షి


kuş kafesi
పక్షి పంజరం


kuş evi
పక్షి గూడు


yabanarısı
బంబుల్ ఈగ


kelebek
సీతాకోకచిలుక


tırtıl
గొంగళి పురుగు


kırkayak
శతపాదులు


yengeç
జత కొండిలు ఉన్న ఒక సముద్ర పీత


sinek
ఈగ


kurbağa
కప్ప


japon balığı
బంగారు చేప


çekirge
మిడత


kobay faresi
గినియా పంది


hamster
సీమ ఎలుక


kirpi
ముళ్ల పంది


sinekkuşu
హమ్మింగ్ పక్షి


iguana
ఉడుము


böcek
కీటకము


denizanası
జెల్లీ చేప


kedi yavrusu
పిల్లి పిల్ల


uğur böceği
నల్లి


kertenkele
బల్లి


bit
పేను


dağ sıçanı
పందికొక్కు వంటి జంతువు


sivrisinek
దోమ


fare
ఎలుక


istiridye
ఆయిస్టర్


akrep
తేలు


denizatı
సముద్రపు గుర్రము


kabuk
గుల్ల


karides
రొయ్య చేప


örümcek
సాలీడు


örümcek ağı
సాలీడు జాలము


denizyıldızı
తార చేప


yabanarısı
కందిరీగ