పదజాలం

చిన్న జంతువులు» Küçük hayvanlar

games images

karınca
చీమ

games images

böcek
చొచ్చుకు వచ్చిన

games images

kuş
పక్షి

games images

kuş kafesi
పక్షి పంజరం

games images

kuş evi
పక్షి గూడు

games images

yabanarısı
బంబుల్ ఈగ

games images

kelebek
సీతాకోకచిలుక

games images

tırtıl
గొంగళి పురుగు

games images

kırkayak
శతపాదులు

games images

yengeç
జత కొండిలు ఉన్న ఒక సముద్ర పీత

games images

sinek
ఈగ

games images

kurbağa
కప్ప

games images

japon balığı
బంగారు చేప

games images

çekirge
మిడత

games images

kobay faresi
గినియా పంది

games images

hamster
సీమ ఎలుక

games images

kirpi
ముళ్ల పంది

games images

sinekkuşu
హమ్మింగ్ పక్షి

games images

iguana
ఉడుము

games images

böcek
కీటకము

games images

denizanası
జెల్లీ చేప

games images

kedi yavrusu
పిల్లి పిల్ల

games images

uğur böceği
నల్లి

games images

kertenkele
బల్లి

games images

bit
పేను

games images

dağ sıçanı
పందికొక్కు వంటి జంతువు

games images

sivrisinek
దోమ

games images

fare
ఎలుక

games images

istiridye
ఆయిస్టర్

games images

akrep
తేలు

games images

denizatı
సముద్రపు గుర్రము

games images

kabuk
గుల్ల

games images

karides
రొయ్య చేప

games images

örümcek
సాలీడు

games images

örümcek ağı
సాలీడు జాలము

games images

denizyıldızı
తార చేప

games images

yabanarısı
కందిరీగ