పదజాలం

జంతువులు   »   Hayvanlar

alman kurdu

జర్మన్ షెపర్డ్

hayvan

జంతువు

gaga

పక్షిముక్కు

kunduz

ఉభయచరము

ısırık

కాటు

domuz

మగ పంది

kafes

పంజరము

buzağı

కోడెదూడ

kedi

పిల్లి

civciv

అప్పుడే పుట్టిన కోడి పిల్ల

tavuk

కోడి

geyik

జింక

köpek

కుక్క

yunus

తిమింగలము

ördek

బాతు

kartal

గరుడపక్షి

tüy

ఈక

flamingo

రాజహంస

tay

గాడిదపిల్ల

mama

ఆహారము

tilki

నక్క

keçi

మేక

kaz

హంస

yabani tavşam

కుందేలు

horoz

ఆడకోడి

balıkçıl

నారాయణపక్షి

boynuz

కొమ్ము

at nalı

గుర్రపు నాడా

kuzu

గొఱ్ఱె పిల్ల

tasma

వేటగాడు

ıstakoz

ఎండ్రకాయలాంటి సముద్రపు పీత

hayvan sevgisi

జంతువుల ప్రేమ

maymun

కోతి

ağız kapatıcısı

తుపాకీ గొట్టము

yuva

పక్షిగూడు

baykuş

గుడ్ల గూబ

papağan

శుకము

tavuskuşu

నెమలి

pelikan

గూడకొంగ

penguen

కాళ్లపై నడిచే సముద్రపు పక్షి

evcil hayvan

పెంపుడు జంతువు

güvercin

పావురము

tavşan

కుందేలు

horoz

పుంజు

deniz aslanı

సముద్ర సింహము

martı

సముద్రపు కాకి

fok balığı

ఉభయచరము

koyun

గొర్రె

yılan

పాము

leylek

కొంగ

kuğu

హంస

alabalık

జల్ల చేప

hindi

సీమ కోడి

kaplumbağa

సముద్రపు తాబేలు

akbaba

రాబందు

kurt

తోడేలు
వెనక్కి వెళ్ళు