జంతువులు - Hayvanlar


alman kurdu
జర్మన్ షెపర్డ్


hayvan
జంతువు


gaga
పక్షిముక్కు


kunduz
ఉభయచరము


ısırık
కాటు


domuz
మగ పంది


kafes
పంజరము


buzağı
కోడెదూడ


kedi
పిల్లి


civciv
అప్పుడే పుట్టిన కోడి పిల్ల


tavuk
కోడి


geyik
జింక


köpek
కుక్క


yunus
తిమింగలము


ördek
బాతు


kartal
గరుడపక్షి


tüy
ఈక


flamingo
రాజహంస


tay
గాడిదపిల్ల


mama
ఆహారము


tilki
నక్క


keçi
మేక


kaz
హంస


yabani tavşam
కుందేలు


horoz
ఆడకోడి


balıkçıl
నారాయణపక్షి


boynuz
కొమ్ము


at nalı
గుర్రపు నాడా


kuzu
గొఱ్ఱె పిల్ల


tasma
వేటగాడు


ıstakoz
ఎండ్రకాయలాంటి సముద్రపు పీత


hayvan sevgisi
జంతువుల ప్రేమ


maymun
కోతి


ağız kapatıcısı
తుపాకీ గొట్టము


yuva
పక్షిగూడు


baykuş
గుడ్ల గూబ


papağan
శుకము


tavuskuşu
నెమలి


pelikan
గూడకొంగ


penguen
కాళ్లపై నడిచే సముద్రపు పక్షి


evcil hayvan
పెంపుడు జంతువు


güvercin
పావురము


tavşan
కుందేలు


horoz
పుంజు


deniz aslanı
సముద్ర సింహము


martı
సముద్రపు కాకి


fok balığı
ఉభయచరము


koyun
గొర్రె


yılan
పాము


leylek
కొంగ


kuğu
హంస


alabalık
జల్ల చేప


hindi
సీమ కోడి


kaplumbağa
సముద్రపు తాబేలు


akbaba
రాబందు


kurt
తోడేలు