పదజాలం

వాతావరణము» ኩነታት አየር

games images

ኣየራዊ ጸቕጢ እትዕቅን መሳርሒት
ayerawī ts’eḵ’it’ī iti‘ik’ini mesariḥīti
భారమితి

games images

ደበና
debena
మేఘము

games images

ዝሑል
ziḥuli
చల్లని

games images

ቅርጺ ወርሒ
k’irits’ī weriḥī
చంద్రవంక

games images

ጸልማት
ts’elimati
చీకటి

games images

ድርቂ
dirik’ī
కరువు

games images

ምድሪ
midirī
భూమి

games images

ግመ
gime
పొగమంచు

games images

በረዳዊ ኣስሓይታ
beredawī asiḥayita
గడ్డకట్టిన మంచు

games images

በረቕረቕ ምባል
bereḵ’ireḵ’i mibali
ధృవప్రాంతము

games images

ሙቐት
muḵ’eti
ఉష్ణము

games images

ህቦብላ
hibobila
సుడిగాలి

games images

ዘበባ በረድ
zebeba beredi
ఐసికల్

games images

በርቂ
berik’ī
మెఱుపు

games images

ሜትዮር
mētiyori
ఉల్కాపాతం

games images

ወርሒ
weriḥī
చంద్రుడు

games images

ቀስተ-ደበና
k’esite-debena
హరివిల్లు

games images

ጥብታ ዝናብ
t’ibita zinabi
వర్షపు బిందువు

games images

ውርጪ
wirich’ī
మంచు

games images

ዕንኳር ውርጪ
‘inikwari wirich’ī
స్నోఫ్లేక్

games images

ብውርጪ ዝተሰርሐ ሓወልቲ ልደት
biwirich’ī ziteseriḥā ḥawelitī lideti
మంచు మనిషి

games images

ኮኾብ
koẖobi
నక్షత్రం

games images

ህቦብላዊ ዝናብ
hibobilawī zinabi
తుఫాను

games images

ህቦብላዊ ግንፋለ
hibobilawī ginifale
తుఫాను వేగము

games images

ጸሓይ
ts’eḥayi
సూర్యుడు

games images

ጨረርታ ጸሓይ
ch’ererita ts’eḥayi
సూర్యకిరణము

games images

ዕራርቦ ጸሓይ
‘iraribo ts’eḥayi
సూర్యాస్తమయము

games images

ቴርሞሜተር
tērimomēteri
ఉష్ణమాని

games images

ብበርቅን ነጐዳን ዝተሰነየ ዝናብ
biberik’ini negodani ziteseneye zinabi
ఉరుము

games images

ጽልግልግታ
ts’iligiligita
కను చీకటి

games images

ኵነታት ኣየር
kwinetati ayeri
వాతావరణము

games images

ጠሊ ዘለዎ ኵነታት ኣየር
t’elī zelewo kwinetati ayeri
తడి పరిస్థితులు

games images

ንፋስ
nifasi
గాలి