వాతావరణము - ኩነታት አየር


ኣየራዊ ጸቕጢ እትዕቅን መሳርሒት
ayerawī ts’eḵ’it’ī iti‘ik’ini mesariḥīti
భారమితి


ደበና
debena
మేఘము


ዝሑል
ziḥuli
చల్లని


ቅርጺ ወርሒ
k’irits’ī weriḥī
చంద్రవంక


ጸልማት
ts’elimati
చీకటి


ድርቂ
dirik’ī
కరువు


ምድሪ
midirī
భూమి


ግመ
gime
పొగమంచు


በረዳዊ ኣስሓይታ
beredawī asiḥayita
గడ్డకట్టిన మంచు


በረቕረቕ ምባል
bereḵ’ireḵ’i mibali
ధృవప్రాంతము


ሙቐት
muḵ’eti
ఉష్ణము


ህቦብላ
hibobila
సుడిగాలి


ዘበባ በረድ
zebeba beredi
ఐసికల్


በርቂ
berik’ī
మెఱుపు


ሜትዮር
mētiyori
ఉల్కాపాతం


ወርሒ
weriḥī
చంద్రుడు


ቀስተ-ደበና
k’esite-debena
హరివిల్లు


ጥብታ ዝናብ
t’ibita zinabi
వర్షపు బిందువు


ውርጪ
wirich’ī
మంచు


ዕንኳር ውርጪ
‘inikwari wirich’ī
స్నోఫ్లేక్


ብውርጪ ዝተሰርሐ ሓወልቲ ልደት
biwirich’ī ziteseriḥā ḥawelitī lideti
మంచు మనిషి


ኮኾብ
koẖobi
నక్షత్రం


ህቦብላዊ ዝናብ
hibobilawī zinabi
తుఫాను


ህቦብላዊ ግንፋለ
hibobilawī ginifale
తుఫాను వేగము


ጸሓይ
ts’eḥayi
సూర్యుడు


ጨረርታ ጸሓይ
ch’ererita ts’eḥayi
సూర్యకిరణము


ዕራርቦ ጸሓይ
‘iraribo ts’eḥayi
సూర్యాస్తమయము


ቴርሞሜተር
tērimomēteri
ఉష్ణమాని


ብበርቅን ነጐዳን ዝተሰነየ ዝናብ
biberik’ini negodani ziteseneye zinabi
ఉరుము


ጽልግልግታ
ts’iligiligita
కను చీకటి


ኵነታት ኣየር
kwinetati ayeri
వాతావరణము


ጠሊ ዘለዎ ኵነታት ኣየር
t’elī zelewo kwinetati ayeri
తడి పరిస్థితులు


ንፋስ
nifasi
గాలి