పదజాలం

జనసమ్మర్దము   »   ፖሊስ ትራፊክ

ሓደጋ

ḥadega
ప్రమాదము

መሰናክል:ዕንቅፋት:ወኪል:ጠበቃ

mesenakili:‘inik’ifati:wekīli:t’ebek’a
అవరోధము

ብሽክለታ

bishikileta
సైకిల్

ጃልባ

jaliba
పడవ

ኣውቶብስ

awitobisi
బస్సు

ገመዳዊት ማኪና

gemedawīti makīna
కేబుల్ కారు

መኪና

mekīna
కారు

ቃፍላይ

k’afilayi
నివాసానికి అనువైన మోటారు వాహనం

ኣውቶቡስ:ኣሰልጣኒ

awitobusi:aselit’anī
శిక్షకుడు,

ጻዕቂ

ts’a‘ik’ī
రద్దీ

መንገዲ ገጠር

menigedī get’eri
దేశీయ రహదారి

ተውገግዛጊት መርከብ

tewigegizagīti merikebi
భారీ ఓడ

ዝተጠውየ:ሕንጻጽ ኣብ ግራፍ

zitet’ewiye:ḥinits’ats’i abi girafi
వక్ర రేఖ

መወዳእታ ጨንፈር ናይ መንገዲ ባበር

meweda’ita ch’eniferi nayi menigedī baberi
దారి ముగింపు

መበገሲ

mebegesī
వీడుట

ናይ እዋን ሓደጋ ልጓም

nayi iwani ḥadega ligwami
అత్యవసర బ్రేక్

መእተዊ

me’itewī
ద్వారము

ተንቀሳቃሲ መሳልል

tenik’esak’asī mesalili
కదిలేమట్లు

ዝያዳ ጽዕነት

ziyada ts’i‘ineti
అదనపు సామాను

መውጽኢ

mewits’i’ī
నిష్క్రమణ

መሳገሪት ጃልባ ወይ ነፋሪት

mesagerīti jaliba weyi nefarīti
పడవ

ናይ መጥፋእቲ ሓዊ ማኪና

nayi met’ifa’itī ḥawī makīna
అగ్నిమాపక ట్రక్

ነፋሪት

nefarīti
విమానము

ናይ ጽዕነት መኪና

nayi ts’i‘ineti mekīna
సరుకు కారు

ነዳዲ

nedadī
వాయువు / పెట్రోల్

ፍሬኖ ማኖ

firēno mano
చేతి బ్రేకు

ሄሊኮፕተር

hēlīkopiteri
హెలికాప్టర్

ጽርግያ

ts’irigiya
మహా రహదారి

መንበሪት ጃልባ

meniberīti jaliba
ఇంటిపడవ

ናይ ደቀንስትዮ ብሽክለታ

nayi dek’enisitiyo bishikileta
స్త్రీల సైకిల్

ንጸጋም ምጥዋይ

nits’egami mit’iwayi
ఎడమ మలుపు

መራኽቢ ሓዲዳዊ መስመርን ጽርግያን

meraẖibī ḥadīdawī mesimerini ts’irigiyani
రెండు రహదారుల కలయిక చోటు

ተንቀሳቃሲ

tenik’esak’asī
సంచరించు వాహనము

ካርታ

karita
పటము

ትሕተ-ባይታኣዊ መጓዓዝያ

tiḥite-bayita’awī megwa‘aziya
మహా నగరము

ሞተር ዘለዋ ብሽክለታ

moteri zelewa bishikileta
చిన్నమోటారు సైకిలు

ሞተር ዘለዋ ጃልባ

moteri zelewa jaliba
మర పడవ

ሞቶ

moto
మోటార్ సైకిల్

ቆብዕ ናይ ሞቶ ዝዝውር ሰብ

k’obi‘i nayi moto ziziwiri sebi
మోటార్ సైకిల్ హెల్మెట్

ክኢላ ዘዋሪ ሞቶ

ki’īla zewarī moto
మోటార్ సైకిలు నడుపు వ్యక్తి

ዓይነት ብሽክለታ

‘ayineti bishikileta
పర్వతారోహక బైక్

ጎቦኣዊ ሃጓፍ

gobo’awī hagwafi
పర్వత మార్గము

ክሕለፍ ዘይፍቀድ ቦታ

kiḥilefi zeyifik’edi bota
ప్రవేశానుమతి లేని మార్గము

ሽጋራ ምትካክ ኩልኩል ዝብል ቦታ

shigara mitikaki kulikuli zibili bota
ధూమపాన నిషేధిత

ክትወጽእ ወይ ክትኣቱ ጥራይ ዝፍቀድ ቦታ

kitiwets’i’i weyi kiti’atu t’irayi zifik’edi bota
ఒకే వైపు వెళ్ళు వీధి

ሜትሮ መጸግዒ ናይ ማካይን

mētiro mets’egi‘ī nayi makayini
పార్కింగ్ మీటర్

ተጋዓዛይ

tega‘azayi
ప్రయాణీకుడు

ናይ ተጋዓዝቲ ኣይሮፕላን

nayi tega‘azitī ayiropilani
ప్రయాణీకుల జెట్

ኣጋር:እግረኛ

agari:igirenya
బాటసారి

ነፋሪት

nefarīti
విమానము

ዝነሃለ ጕድጓድ ጽርግያ

zinehale gwidigwadi ts’irigiya
గొయ్యి

ኣንበድባዲ ኣካል ዘለዋ ነፋሪት

anibedibadī akali zelewa nefarīti
పంఖాలు గల విమానము

መንገዲ ባቡር

menigedī baburi
రైలు

ቢንቶ መንገዲ ባቡር

bīnito menigedī baburi
రైల్వే వంతెన

ጸፊሕ መደያይቦ

ts’efīḥi medeyayibo
మెట్ల వరుస

መሰል ተጠቃምነት መገዲ

meseli tet’ek’amineti megedī
కుడివైపు మార్గము

መንገዲ

menigedī
రహదారి

ጅራ ፍዮሪ

jira fiyorī
చుట్టుతిరుగు మార్గము

ጋድማዊ መስርሕ ናይ ኮፍ መበሊ

gadimawī mesiriḥi nayi kofi mebelī
సీట్ల వరుస

ላምብሬታ

lamibirēta
రెండు చక్రాల వాహనము

ላምብሬታ

lamibirēta
రెండు చక్రాల వాహనము

ታቤላ

tabēla
పతాక స్థంభము

ዓረብያ በረድ

‘arebiya beredi
స్లెడ్

ውርጪ-ረገጽ መጓዓዚት

wirich’ī-regets’i megwa‘azīti
మంచు కదలిక

ፍጥነት:ናህሪ

fit’ineti:nahirī
వేగము