పదజాలం

పెద్ద జంతువులు» สัตว์ใหญ่

games images

จระเข้
jaw-rá′-kây
పెద్ద మొసలి

games images

ละมั่ง
lá′-mâng′
దుప్పి కొమ్ములు

games images

ลิงบาบูน
ling′-ba-boon
బబూన్

games images

หมี
měe
ఎలుగుబంటి

games images

ควาย
kwai
గేదె

games images

อูฐ
òot
ఒంటె

games images

เสือชีต้า
sěua-chee-dhâ
చిరుత

games images

วัว
wua
గోవు

games images

จระเข้
jaw-rá′-kây
మొసలి

games images

ไดโนเสาร์
dai′-noh-sǎo′
డైనోసార్

games images

ลา
la
గాడిద

games images

มังกร
mang′-gawn
డ్రాగన్

games images

ช้าง
cháng
ఏనుగు

games images

ยีราฟ
yee-ráp
జిరాఫీ

games images

กอริลลา
gaw-rin′-la
గొరిల్లా

games images

ฮิปโป
híp′-bhoh
హిప్పో

games images

ม้า
má
గుర్రము

games images

จิงโจ้
jing′-jôh
కంగారూ

games images

เสือดาว
sěua-dao
చిఱుతపులి

games images

สิงโต
sǐng′-dhoh
సింహము

games images

ลามา
la-ma
ఒక విధమైన ఒంటె

games images

ลิงซ์
ling′
శివంగి

games images

สัตว์ประหลาด
sàt′-bhrà′-làt
భూతము

games images

กวางมูซ
gwang-môos
దుప్పి

games images

นกกระจอกเทศ
nók′-grà′-jàwk-tâyt
నిప్పుకోడి

games images

หมีแพนด้า
měe-pæn-dâ
పెద్ద జంతువు

games images

หมู
mǒo
పంది

games images

หมีขั้วโลก
měe-kûa-lôk
ధ్రువ ఎలుగుబంటి

games images

สิงโตภูเขา
sǐng′-dhoh-poo-kǎo′
చిరుతపులి

games images

แรด
ræ̂t
రైనో

games images

กวางตัวผู้
gwang-dhua-pôo
మగ జింక

games images

เสือ
sěua
పులి

games images

สิงโตทะเล
sǐng′-dhoh-tá′-lay
నీటి గుర్రము

games images

ม้าป่า
má-bhà
అడవి గుర్రం

games images

ม้าลาย
má-lai
చారల గుర్రము