పెద్ద జంతువులు - สัตว์ใหญ่


จระเข้
jaw-rá′-kây
పెద్ద మొసలి


ละมั่ง
lá′-mâng′
దుప్పి కొమ్ములు


ลิงบาบูน
ling′-ba-boon
బబూన్


หมี
měe
ఎలుగుబంటి


ควาย
kwai
గేదె


อูฐ
òot
ఒంటె


เสือชีต้า
sěua-chee-dhâ
చిరుత


วัว
wua
గోవు


จระเข้
jaw-rá′-kây
మొసలి


ไดโนเสาร์
dai′-noh-sǎo′
డైనోసార్


ลา
la
గాడిద


มังกร
mang′-gawn
డ్రాగన్


ช้าง
cháng
ఏనుగు


ยีราฟ
yee-ráp
జిరాఫీ


กอริลลา
gaw-rin′-la
గొరిల్లా


ฮิปโป
híp′-bhoh
హిప్పో


ม้า
má
గుర్రము


จิงโจ้
jing′-jôh
కంగారూ


เสือดาว
sěua-dao
చిఱుతపులి


สิงโต
sǐng′-dhoh
సింహము


ลามา
la-ma
ఒక విధమైన ఒంటె


ลิงซ์
ling′
శివంగి


สัตว์ประหลาด
sàt′-bhrà′-làt
భూతము


กวางมูซ
gwang-môos
దుప్పి


นกกระจอกเทศ
nók′-grà′-jàwk-tâyt
నిప్పుకోడి


หมีแพนด้า
měe-pæn-dâ
పెద్ద జంతువు


หมู
mǒo
పంది


หมีขั้วโลก
měe-kûa-lôk
ధ్రువ ఎలుగుబంటి


สิงโตภูเขา
sǐng′-dhoh-poo-kǎo′
చిరుతపులి


แรด
ræ̂t
రైనో


กวางตัวผู้
gwang-dhua-pôo
మగ జింక


เสือ
sěua
పులి


สิงโตทะเล
sǐng′-dhoh-tá′-lay
నీటి గుర్రము


ม้าป่า
má-bhà
అడవి గుర్రం


ม้าลาย
má-lai
చారల గుర్రము