పదజాలం

సామగ్రి» மூலப்பொருட்கள்

games images

பித்தளை
pittaḷai
ఇత్తడి

games images

சிமென்ட்
cimeṉṭ
సిమెంటు

games images

பீங்கான்
pīṅkāṉ
పింగాణీ

games images

கைத்துணி
kaittuṇi
వస్త్రము

games images

துணி
tuṇi
వస్త్రము

games images

பருத்தி
parutti
ప్రత్తి

games images

படிகம்
paṭikam
స్ఫటికము

games images

அழுக்கு
aḻukku
మురికి

games images

பசை
pacai
జిగురు

games images

பதப்படுத்தப்பட்டதோல்
patappaṭuttappaṭṭatōl
బాగు చేసిన తోలు

games images

உலோகம்
ulōkam
లోహము

games images

எண்ணெய்
eṇṇey
చమురు

games images

பொடி
poṭi
పొడి

games images

உப்பு
uppu
ఉప్పు

games images

மணல்
maṇal
ఇసుక

games images

வீணான பொருள்கள்
vīṇāṉa poruḷkaḷ
చెత్త

games images

வெள்ளி
veḷḷi
వెండి

games images

கல்
kal
రాయి

games images

வைக்கோல்
vaikkōl
తృణము

games images

மரம்
maram
కొయ్య

games images

கம்பளி
kampaḷi
ఉన్ని