సామగ్రి - மூலப்பொருட்கள்


பித்தளை
pittaḷai
ఇత్తడి


சிமென்ட்
cimeṉṭ
సిమెంటు


பீங்கான்
pīṅkāṉ
పింగాణీ


கைத்துணி
kaittuṇi
వస్త్రము


துணி
tuṇi
వస్త్రము


பருத்தி
parutti
ప్రత్తి


படிகம்
paṭikam
స్ఫటికము


அழுக்கு
aḻukku
మురికి


பசை
pacai
జిగురు


பதப்படுத்தப்பட்டதோல்
patappaṭuttappaṭṭatōl
బాగు చేసిన తోలు


உலோகம்
ulōkam
లోహము


எண்ணெய்
eṇṇey
చమురు


பொடி
poṭi
పొడి


உப்பு
uppu
ఉప్పు


மணல்
maṇal
ఇసుక


வீணான பொருள்கள்
vīṇāṉa poruḷkaḷ
చెత్త


வெள்ளி
veḷḷi
వెండి


கல்
kal
రాయి


வைக்கோல்
vaikkōl
తృణము


மரம்
maram
కొయ్య


கம்பளி
kampaḷi
ఉన్ని