పదజాలం

కళలు» Konst

games images

applåd
ప్రశంస

games images

konst
కళ

games images

bugning
విల్లు

games images

pensel
బ్రష్

games images

målarbok
కలరింగ్ పుస్తకము

games images

dansare
నర్తకి

games images

teckning
డ్రాయింగ్

games images

galleri
గ్యాలరీ

games images

glasfönster
గాజు కిటికీ

games images

graffiti
గ్రాఫిటీ

games images

hantverk
హస్తకళ

games images

mosaik
మొజాయిక్

games images

väggmålning
కుడ్య చిత్రము

games images

museum
వస్తు ప్రదర్శన శాల

games images

framförande
పనితీరు

games images

tavla
బొమ్మ

games images

dikt
పద్యము

games images

skulptur
శిల్పము

games images

låt
పాట

games images

staty
ప్రతిమ

games images

vattenfärg
నీటి రంగు