కళలు - Konst


applåd
ప్రశంస


konst
కళ


bugning
విల్లు


pensel
బ్రష్


målarbok
కలరింగ్ పుస్తకము


dansare
నర్తకి


teckning
డ్రాయింగ్


galleri
గ్యాలరీ


glasfönster
గాజు కిటికీ


graffiti
గ్రాఫిటీ


hantverk
హస్తకళ


mosaik
మొజాయిక్


väggmålning
కుడ్య చిత్రము


museum
వస్తు ప్రదర్శన శాల


framförande
పనితీరు


tavla
బొమ్మ


dikt
పద్యము


skulptur
శిల్పము


låt
పాట


staty
ప్రతిమ


vattenfärg
నీటి రంగు