పదజాలం

ప్రకృతి   »   Natur

båge

చాపము

lada

కణజము

vik

అఖాతము

strand

సముద్రతీరము

bubbla

బుడగ

grotta

గుహ

bondgård

వ్యవసాయ

eld

అగ్ని

fotavtryck

పాదముద్ర

jordklot

భూగోళము

skörd

పంటకోత

höbalar

ఎండుగడ్డి బేళ్ళు

sjö

సరస్సు

blad

ఆకు

berg

పర్వతము

hav

మహాసముద్రము

panorama

సమగ్ర దృశ్యము

klippa

శిల

källa

వసంతము

mosse

చిత్తడి

träd

చెట్టు

trädstam

చెట్టు కాండము

dal

లోయ

utsikt

వీక్షణము

vattenstråle

నీటి జెట్

vattenfall

జలపాతము

våg

అల
వెనక్కి వెళ్ళు