పదజాలం

సామాను» Намештај

games images

наслоњач
naslonjač
చేతులకుర్చీ

games images

кревет
krevet
పరుపు

games images

постељина
posteljina
పరుపు సామగ్రి

games images

полица за књиге
polica za knjige
పుస్తకములు ఉంచు అర

games images

тепих
tepih
తివాచీ

games images

столица
stolica
కుర్చీ

games images

комода
komoda
సొరుగుల అర

games images

колевка
kolevka
ఊయల

games images

орман
orman
అల్మరా

games images

застор
zastor
తెర

games images

завеса
zavesa
పరదా

games images

писаћи сто
pisaći sto
ఒక బల్ల

games images

вентилатор
ventilator
ఫ్యాన్, పంఖా, అభిమాని

games images

простирка
prostirka
చాప

games images

дечја оградица
dečja ogradica
ఆట కలము

games images

столица за љуљање
stolica za ljuljanje
రాకింగ్ కుర్చీ

games images

сеф
sef
భద్రమైన

games images

седиште
sedište
సీటు

games images

полица
polica
అర

games images

сточић
stočić
ప్రక్క మేజా

games images

кауч
kauč
సోఫా

games images

столица
stolica
బల్ల/పీట

games images

сто
sto
మేజా బల్ల

games images

стона лампа
stona lampa
మేజా బల్లపై ఉంచు దీపము

games images

канта за отпатке
kanta za otpatke
చెత్తకాగితాల బుట్ట