సామాను - Намештај


наслоњач
naslonjač
చేతులకుర్చీ


кревет
krevet
పరుపు


постељина
posteljina
పరుపు సామగ్రి


полица за књиге
polica za knjige
పుస్తకములు ఉంచు అర


тепих
tepih
తివాచీ


столица
stolica
కుర్చీ


комода
komoda
సొరుగుల అర


колевка
kolevka
ఊయల


орман
orman
అల్మరా


застор
zastor
తెర


завеса
zavesa
పరదా


писаћи сто
pisaći sto
ఒక బల్ల


вентилатор
ventilator
ఫ్యాన్, పంఖా, అభిమాని


простирка
prostirka
చాప


дечја оградица
dečja ogradica
ఆట కలము


столица за љуљање
stolica za ljuljanje
రాకింగ్ కుర్చీ


сеф
sef
భద్రమైన


седиште
sedište
సీటు


полица
polica
అర


сточић
stočić
ప్రక్క మేజా


кауч
kauč
సోఫా


столица
stolica
బల్ల/పీట


сто
sto
మేజా బల్ల


стона лампа
stona lampa
మేజా బల్లపై ఉంచు దీపము


канта за отпатке
kanta za otpatke
చెత్తకాగితాల బుట్ట