పదజాలం

సామాను» Pohištvo

games images

naslonjač
చేతులకుర్చీ

games images

postelja
పరుపు

games images

posteljnina
పరుపు సామగ్రి

games images

knjižna polica
పుస్తకములు ఉంచు అర

games images

preproga
తివాచీ

games images

stol
కుర్చీ

games images

predalnik
సొరుగుల అర

games images

zibelka
ఊయల

games images

omara
అల్మరా

games images

zavesa
తెర

games images

zavesa
పరదా

games images

miza
ఒక బల్ల

games images

ventilator
ఫ్యాన్, పంఖా, అభిమాని

games images

blazina
చాప

games images

stajica
ఆట కలము

games images

gugalni stol
రాకింగ్ కుర్చీ

games images

sef
భద్రమైన

games images

sedež
సీటు

games images

regal
అర

games images

odlagalna mizica
ప్రక్క మేజా

games images

kavč
సోఫా

games images

stolček
బల్ల/పీట

games images

miza
మేజా బల్ల

games images

namizna svetilka
మేజా బల్లపై ఉంచు దీపము

games images

koš za smeti
చెత్తకాగితాల బుట్ట