సామాను - Pohištvo


naslonjač
చేతులకుర్చీ


postelja
పరుపు


posteljnina
పరుపు సామగ్రి


knjižna polica
పుస్తకములు ఉంచు అర


preproga
తివాచీ


stol
కుర్చీ


predalnik
సొరుగుల అర


zibelka
ఊయల


omara
అల్మరా


zavesa
తెర


zavesa
పరదా


miza
ఒక బల్ల


ventilator
ఫ్యాన్, పంఖా, అభిమాని


blazina
చాప


stajica
ఆట కలము


gugalni stol
రాకింగ్ కుర్చీ


sef
భద్రమైన


sedež
సీటు


regal
అర


odlagalna mizica
ప్రక్క మేజా


kavč
సోఫా


stolček
బల్ల/పీట


miza
మేజా బల్ల


namizna svetilka
మేజా బల్లపై ఉంచు దీపము


koš za smeti
చెత్తకాగితాల బుట్ట