జంతువులు - Živali


nemški ovčar
జర్మన్ షెపర్డ్


žival
జంతువు


kljun
పక్షిముక్కు


bober
ఉభయచరము


ugriz
కాటు


divji prašič
మగ పంది


kletka
పంజరము


tele
కోడెదూడ


mačka
పిల్లి


pišče
అప్పుడే పుట్టిన కోడి పిల్ల


kokoš
కోడి


srna
జింక


pes
కుక్క


delfin
తిమింగలము


raca
బాతు


orel
గరుడపక్షి


pero
ఈక


flamingo
రాజహంస


žrebe
గాడిదపిల్ల


krma
ఆహారము


lisica
నక్క


koza
మేక


gos
హంస


zajec
కుందేలు


kokoš
ఆడకోడి


čaplja
నారాయణపక్షి


rog
కొమ్ము


podkev
గుర్రపు నాడా


jagnje
గొఱ్ఱె పిల్ల


povodec
వేటగాడు


jastog
ఎండ్రకాయలాంటి సముద్రపు పీత


ljubezen do živali
జంతువుల ప్రేమ


opica
కోతి


nagobčnik
తుపాకీ గొట్టము


gnezdo
పక్షిగూడు


sova
గుడ్ల గూబ


papagaj
శుకము


pav
నెమలి


pelikan
గూడకొంగ


pingvin
కాళ్లపై నడిచే సముద్రపు పక్షి


domača žival
పెంపుడు జంతువు


golob
పావురము


kunec
కుందేలు


petelin
పుంజు


morski lev
సముద్ర సింహము


galeb
సముద్రపు కాకి


tjulenj
ఉభయచరము


ovca
గొర్రె


kača
పాము


štorklja
కొంగ


labod
హంస


postrv
జల్ల చేప


puran
సీమ కోడి


želva
సముద్రపు తాబేలు


jastreb
రాబందు


volk
తోడేలు