పదజాలం

జంతువులు» Živali

games images

nemški ovčar
జర్మన్ షెపర్డ్

games images

žival
జంతువు

games images

kljun
పక్షిముక్కు

games images

bober
ఉభయచరము

games images

ugriz
కాటు

games images

divji prašič
మగ పంది

games images

kletka
పంజరము

games images

tele
కోడెదూడ

games images

mačka
పిల్లి

games images

pišče
అప్పుడే పుట్టిన కోడి పిల్ల

games images

kokoš
కోడి

games images

srna
జింక

games images

pes
కుక్క

games images

delfin
తిమింగలము

games images

raca
బాతు

games images

orel
గరుడపక్షి

games images

pero
ఈక

games images

flamingo
రాజహంస

games images

žrebe
గాడిదపిల్ల

games images

krma
ఆహారము

games images

lisica
నక్క

games images

koza
మేక

games images

gos
హంస

games images

zajec
కుందేలు

games images

kokoš
ఆడకోడి

games images

čaplja
నారాయణపక్షి

games images

rog
కొమ్ము

games images

podkev
గుర్రపు నాడా

games images

jagnje
గొఱ్ఱె పిల్ల

games images

povodec
వేటగాడు

games images

jastog
ఎండ్రకాయలాంటి సముద్రపు పీత

games images

ljubezen do živali
జంతువుల ప్రేమ

games images

opica
కోతి

games images

nagobčnik
తుపాకీ గొట్టము

games images

gnezdo
పక్షిగూడు

games images

sova
గుడ్ల గూబ

games images

papagaj
శుకము

games images

pav
నెమలి

games images

pelikan
గూడకొంగ

games images

pingvin
కాళ్లపై నడిచే సముద్రపు పక్షి

games images

domača žival
పెంపుడు జంతువు

games images

golob
పావురము

games images

kunec
కుందేలు

games images

petelin
పుంజు

games images

morski lev
సముద్ర సింహము

games images

galeb
సముద్రపు కాకి

games images

tjulenj
ఉభయచరము

games images

ovca
గొర్రె

games images

kača
పాము

games images

štorklja
కొంగ

games images

labod
హంస

games images

postrv
జల్ల చేప

games images

puran
సీమ కోడి

games images

želva
సముద్రపు తాబేలు

games images

jastreb
రాబందు

games images

volk
తోడేలు