పదజాలం

సారాంశ నిబంధనలు» Abstraktné pojmy

games images

administratíva
పరిపాలన

games images

reklama
ప్రకటనలు

games images

šípka
బాణము

games images

zákaz
నిషేధము

games images

kariéra
కెరీర్

games images

centrum
కేంద్రము

games images

voľba
ఎంపిక

games images

spolupráca
సహకారము

games images

farba
రంగు

games images

kontakt
పరిచయము

games images

nebezpečenstvo
అపాయము

games images

vyznanie lásky
ప్రేమ ప్రకటన

games images

chátranie
తిరోగమనము

games images

definícia
నిర్వచనము

games images

rozdiel
వ్యత్యాసము

games images

prekážka
కష్టము

games images

smer
దిశ

games images

objav
ఆవిష్కరణ

games images

neporiadok
రుగ్మత

games images

diaľka
దూరము

games images

vzdialenosť
దూరము

games images

rozmanitosť
వైవిధ్యము

games images

snaha
కృషి

games images

prieskum
తరచి చూచుట

games images

pád
పతనము

games images

sila
శక్తి

games images

vôňa
పరిమళము

games images

sloboda
స్వాతంత్ర్యము

games images

strašidlo
మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

games images

polovica
సగము

games images

výška
ఎత్తు

games images

pomoc
సహాయము

games images

úkryt
దాగుకొను చోటు

games images

vlasť
స్వదేశము

games images

čistota
పారిశుధ్యము

games images

myšlienka
ఆలోచన

games images

ilúzia
భ్రమ

games images

predstavivosť
ఊహాగానము

games images

inteligencia
గూఢచార

games images

pozvánka
ఆహ్వానము

games images

spravodlivosť
న్యాయము

games images

svetlo
కాంతి

games images

pohľad
చూపు

games images

strata
నష్టము

games images

zväčšenie
పెద్దదిగా చేయుట

games images

chyba
పొరపాటు

games images

vražda
హత్య

games images

národ
జాతి, దేశము

games images

novinka
నూతనత్వము

games images

možnosť
ఐచ్ఛికము

games images

trpezlivosť
ఓపికపట్టడము

games images

plánovanie
ప్రణాళిక

games images

problém
సమస్య

games images

ochrana
రక్షణ

games images

odraz
ప్రతిబింబించు

games images

republika
గణతంత్రరాజ్యము

games images

riziko
ప్రమాదము

games images

bezpečnosť
భద్రత

games images

tajomstvo
రహస్యము

games images

pohlavie
శృంగారము

games images

tieň
నీడ

games images

veľkosť
పరిమాణము

games images

solidarita
ఐకమత్యము

games images

úspech
విజయము

games images

podpora
మద్దతు

games images

tradícia
సంప్రదాయము

games images

hmotnosť
బరువు