మతము - Религия


Пасха
Paskha
ఈస్టర్ పక్షి


пасхальное яйцо
paskhal'noye yaytso
ఈస్టర్ గ్రుడ్డు


ангел
angel
దేవదూత


колокол
kolokol
గంట


библия
bibliya
బైబిలు


епископ
yepiskop
మతగురువు


благословение
blagosloveniye
దీవెన


буддизм
buddizm
బౌద్ధమతం


христианство
khristianstvo
క్రైస్తవ మతం


рождественский подарок
rozhdestvenskiy podarok
క్రిస్మస్ బహుమతి


рождественская ёлка
rozhdestvenskaya yolka
క్రిస్మస్ చెట్టు


церковь
tserkov'
క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరము


гроб
grob
శవపేటిక


сотворение мира
sotvoreniye mira
సృష్టి


распятие
raspyatiye
సిలువ బొమ్మ


дьявол
d'yavol
దయ్యము


бог
bog
దేవుడు


индуизм
induizm
హిందూమతము


ислам
islam
ఇస్లామ్ మతము


иудаизм
iudaizm
యూదు మతము


медитация
meditatsiya
ధ్యానము


мумия
mumiya
తల్లి


мусульманин
musul'manin
మహమ్మదీయులు


папа римский
papa rimskiy
మతాధికారి


молитва
molitva
ప్రార్థన


священник
svyashchennik
పూజారి


религия
religiya
మతము


богослужение
bogosluzheniye
సేవ


синагога
sinagoga
యూదుల ప్రార్థనాలయము


храм
khram
ఆలయము


могила
mogila
సమాధి