పదజాలం

మతము» Религия

games images

Пасха
Paskha
ఈస్టర్ పక్షి

games images

пасхальное яйцо
paskhal'noye yaytso
ఈస్టర్ గ్రుడ్డు

games images

ангел
angel
దేవదూత

games images

колокол
kolokol
గంట

games images

библия
bibliya
బైబిలు

games images

епископ
yepiskop
మతగురువు

games images

благословение
blagosloveniye
దీవెన

games images

буддизм
buddizm
బౌద్ధమతం

games images

христианство
khristianstvo
క్రైస్తవ మతం

games images

рождественский подарок
rozhdestvenskiy podarok
క్రిస్మస్ బహుమతి

games images

рождественская ёлка
rozhdestvenskaya yolka
క్రిస్మస్ చెట్టు

games images

церковь
tserkov'
క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరము

games images

гроб
grob
శవపేటిక

games images

сотворение мира
sotvoreniye mira
సృష్టి

games images

распятие
raspyatiye
సిలువ బొమ్మ

games images

дьявол
d'yavol
దయ్యము

games images

бог
bog
దేవుడు

games images

индуизм
induizm
హిందూమతము

games images

ислам
islam
ఇస్లామ్ మతము

games images

иудаизм
iudaizm
యూదు మతము

games images

медитация
meditatsiya
ధ్యానము

games images

мумия
mumiya
తల్లి

games images

мусульманин
musul'manin
మహమ్మదీయులు

games images

папа римский
papa rimskiy
మతాధికారి

games images

молитва
molitva
ప్రార్థన

games images

священник
svyashchennik
పూజారి

games images

религия
religiya
మతము

games images

богослужение
bogosluzheniye
సేవ

games images

синагога
sinagoga
యూదుల ప్రార్థనాలయము

games images

храм
khram
ఆలయము

games images

могила
mogila
సమాధి