పదజాలం

పెద్ద జంతువులు   »   Animale mari

aligator

పెద్ద మొసలి

coarne

దుప్పి కొమ్ములు

babuin

బబూన్

urs

ఎలుగుబంటి

bivol

గేదె

cămila

ఒంటె

ghepard

చిరుత

vaca

గోవు

crocodil

మొసలి

dinozaur

డైనోసార్

măgar

గాడిద

dragon

డ్రాగన్

elefant

ఏనుగు

girafă

జిరాఫీ

gorilă

గొరిల్లా

hipopotam

హిప్పో

cal

గుర్రము

cangur

కంగారూ

leopard

చిఱుతపులి

leu

సింహము

lama

ఒక విధమైన ఒంటె

râs

శివంగి

monstru

భూతము

elan

దుప్పి

struţ

నిప్పుకోడి

panda

పెద్ద జంతువు

porc

పంది

urs polar

ధ్రువ ఎలుగుబంటి

pumă

చిరుతపులి

rinocerul

రైనో

cerbul

మగ జింక

tigru

పులి

morsă

నీటి గుర్రము

cal sălbatic

అడవి గుర్రం

zebră

చారల గుర్రము
వెనక్కి వెళ్ళు