పదజాలం

సారాంశ నిబంధనలు» Termeni abstracţi

games images

administrare
పరిపాలన

games images

publicitate
ప్రకటనలు

games images

săgeata
బాణము

games images

interdicție
నిషేధము

games images

cariera
కెరీర్

games images

centru
కేంద్రము

games images

alegere
ఎంపిక

games images

colaborare
సహకారము

games images

culoarea
రంగు

games images

contact
పరిచయము

games images

pericol
అపాయము

games images

declaraţie de dragoste
ప్రేమ ప్రకటన

games images

declin
తిరోగమనము

games images

definiție
నిర్వచనము

games images

diferenţă
వ్యత్యాసము

games images

dificultatea
కష్టము

games images

direcţie
దిశ

games images

descoperirea
ఆవిష్కరణ

games images

tulburare
రుగ్మత

games images

distanță
దూరము

games images

distanță
దూరము

games images

diversitatea
వైవిధ్యము

games images

efort
కృషి

games images

explorare
తరచి చూచుట

games images

toamna
పతనము

games images

forţa
శక్తి

games images

parfumul
పరిమళము

games images

libertate
స్వాతంత్ర్యము

games images

fantoma
మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

games images

jumătate
సగము

games images

înălţimea
ఎత్తు

games images

ajutor
సహాయము

games images

ascunzătoare
దాగుకొను చోటు

games images

patrie
స్వదేశము

games images

igiena
పారిశుధ్యము

games images

ideea
ఆలోచన

games images

iluzia
భ్రమ

games images

imaginaţia
ఊహాగానము

games images

inteligența
గూఢచార

games images

invitaţia
ఆహ్వానము

games images

justiţia
న్యాయము

games images

lumina
కాంతి

games images

aspect
చూపు

games images

pierdere
నష్టము

games images

mărire
పెద్దదిగా చేయుట

games images

greșeală
పొరపాటు

games images

crima
హత్య

games images

națiune
జాతి, దేశము

games images

noutate
నూతనత్వము

games images

opţiune
ఐచ్ఛికము

games images

răbdare
ఓపికపట్టడము

games images

planificare
ప్రణాళిక

games images

problemă
సమస్య

games images

protecţie
రక్షణ

games images

reflecţie
ప్రతిబింబించు

games images

republică
గణతంత్రరాజ్యము

games images

risc
ప్రమాదము

games images

siguranţă
భద్రత

games images

secret
రహస్యము

games images

sex
శృంగారము

games images

umbra
నీడ

games images

dimensiunea
పరిమాణము

games images

solidaritatea
ఐకమత్యము

games images

succes
విజయము

games images

sprijinul
మద్దతు

games images

tradiţia
సంప్రదాయము

games images

greutatea
బరువు