సమయము - Timp


ceas cu alarmă
అలారం గడియారము


istorie antică
పురాతన చరిత్ర


antichitate
పురావస్తువు


registru de programări
నియామక పుస్తకం


toamnă
శరదృతువు / పతనం


pauză
విరామము


calendar
క్యాలెండర్


secol
శతాబ్దము


ceas
గడియారము


pauză de cafea
కాఫీ విరామము


dată
తేదీ


ceas digital
అంకెలతో సమయాన్ని తెలిపే గడియారం


eclipsă
గ్రహణము


sfârşit
ముగింపు


viitor
భవిష్యత్తు


istorie
చరిత్ర


clepsidră
ఇసుక గడియారము


Evul Mediu
మధ్య యుగము


lună
నెల


dimineaţă
ఉదయము


trecut
గతము


ceas de buzunar
జేబు గడియారము


punctualitate
సమయపాలన


grabă
సమ్మర్దము


anotimpuri
ఋతువులు


primăvară
వసంత ఋతువు


cadran solar
ధూపఘంటము


răsărit de soare
సూర్యోదయము


apus de soare
సూర్యాస్తమయము


timp
సమయము


timp
సమయము


timp de aşteptare
వేచియుండు సమయము


week-end
వారాంతము


an
సంవత్సరము