పదజాలం

సమయము   »   Timp

ceas cu alarmă

అలారం గడియారము

istorie antică

పురాతన చరిత్ర

antichitate

పురావస్తువు

registru de programări

నియామక పుస్తకం

toamnă

శరదృతువు / పతనం

pauză

విరామము

calendar

క్యాలెండర్

secol

శతాబ్దము

ceas

గడియారము

pauză de cafea

కాఫీ విరామము

dată

తేదీ

ceas digital

అంకెలతో సమయాన్ని తెలిపే గడియారం

eclipsă

గ్రహణము

sfârşit

ముగింపు

viitor

భవిష్యత్తు

istorie

చరిత్ర

clepsidră

ఇసుక గడియారము

Evul Mediu

మధ్య యుగము

lună

నెల

dimineaţă

ఉదయము

trecut

గతము

ceas de buzunar

జేబు గడియారము

punctualitate

సమయపాలన

grabă

సమ్మర్దము

anotimpuri

ఋతువులు

primăvară

వసంత ఋతువు

cadran solar

ధూపఘంటము

răsărit de soare

సూర్యోదయము

apus de soare

సూర్యాస్తమయము

timp

సమయము

timp

సమయము

timp de aşteptare

వేచియుండు సమయము

week-end

వారాంతము

an

సంవత్సరము
వెనక్కి వెళ్ళు