పదజాలం

జంతువులు» Animale

games images

ciobanesc german
జర్మన్ షెపర్డ్

games images

animal
జంతువు

games images

cioc
పక్షిముక్కు

games images

castor
ఉభయచరము

games images

mușcătură
కాటు

games images

mistreț
మగ పంది

games images

cuşcă
పంజరము

games images

viţel
కోడెదూడ

games images

pisică
పిల్లి

games images

puicuță
అప్పుడే పుట్టిన కోడి పిల్ల

games images

pui
కోడి

games images

căprioară
జింక

games images

câine
కుక్క

games images

delfin
తిమింగలము

games images

raţă
బాతు

games images

vultur
గరుడపక్షి

games images

pană
ఈక

games images

flamingo
రాజహంస

games images

mânz
గాడిదపిల్ల

games images

mâncare
ఆహారము

games images

vulpe
నక్క

games images

capră
మేక

games images

gâscă
హంస

games images

iepure
కుందేలు

games images

găină
ఆడకోడి

games images

stârc
నారాయణపక్షి

games images

corn
కొమ్ము

games images

potcoavă
గుర్రపు నాడా

games images

miel
గొఱ్ఱె పిల్ల

games images

lesă
వేటగాడు

games images

homar
ఎండ్రకాయలాంటి సముద్రపు పీత

games images

iubirea de animale
జంతువుల ప్రేమ

games images

maimuță
కోతి

games images

gura țevii
తుపాకీ గొట్టము

games images

cuib
పక్షిగూడు

games images

bufniță
గుడ్ల గూబ

games images

papagal
శుకము

games images

păun
నెమలి

games images

pelican
గూడకొంగ

games images

pinguin
కాళ్లపై నడిచే సముద్రపు పక్షి

games images

animal de companie
పెంపుడు జంతువు

games images

porumbel
పావురము

games images

iepure
కుందేలు

games images

cocoş
పుంజు

games images

leu de mare
సముద్ర సింహము

games images

pescăruş
సముద్రపు కాకి

games images

focă
ఉభయచరము

games images

oaie
గొర్రె

games images

şarpe
పాము

games images

barză
కొంగ

games images

lebădă
హంస

games images

păstrav
జల్ల చేప

games images

curcan
సీమ కోడి

games images

broască țestoasă
సముద్రపు తాబేలు

games images

vultur
రాబందు

games images

lup
తోడేలు