தாவரங்கள் - ኣትክልቲ


ሻምብቆ
shamibik’o
மூங்கில்


ዕንባባ
‘inibaba
அரும்பு மலர்ச்சி


ጥማር ዕንባባ
t’imari ‘inibaba
மலர்கள் பூச்செண்டு


ጨንፈር
ch’eniferi
கிளை


እጕሚ
igwimī
மொட்டு


ቈጽሊ በለስ
k’ots’ilī belesi
கள்ளிச்செடி


ትሪፎልየ
tirīfoliye
க்ளோவர்


ኮኖ
kono
தாவரக் கூம்பு


ፍዮርዳሊዞ
fiyoridalīzo
கார்ன்ஃப்ளவர்


ክሮኩስ
kirokusi
க்ரோகஸ்


ናይ ጥሩምባ ቅርጺ ዘለዎ ዕንባባ
nayi t’irumiba k’irits’ī zelewo ‘inibaba
டாஃபடில்


ዕንባባ ማርገሪታ
‘inibaba marigerīta
டெய்சி


ዳንደላዮን
danidelayoni
டான்டேலியன்


ዕንባባ
‘inibaba
மலர்


ቈጽለ-መጽሊ
k’ots’ile-mets’ilī
பசுமை இலைகள்


እኽሊ
iẖilī
தானியம்


ሳዕሪ
sa‘irī
புல்


ዕብየት
‘ibiyeti
வளர்ச்சி


ህያንክቶስ፡ ክቡር እምኒ
hiyanikitosi፡ kiburi iminī
நீலோற்பலம்


ሰውሒ
sewiḥī
புல்வெளி


ዕንባባ ሹሻን
‘inibaba shushani
லில்லி


እንጣጢዕ
init’at’ī‘i
ஆளி விதை


ቃንጥሻ
k’anit’isha
காளான்


ገረብ ኣውሊዕ
gerebi awilī‘i
ஆலிவ் மரம்


ስየ
siye
பனை மரம்


ፓንሲ
panisī
பான்சி


ገረብ ኩኽ
gerebi kuẖi
குழிப்பேரி மரம்


ተኽሊ
teẖilī
தாவரம்


ፓፓቨሮ
papavero
கசகசா செடி


ሱር
suri
வேர்


ዕንባባ ጽገሬዳ
‘inibaba ts’igerēda
ரோஜா


ዘርኢ
zeri’ī
விதை


ፋንቋ-ውርጪ
fanik’wa-wirich’ī
பனித்துளிப் பூ


ዕንባባ ሱፍ
‘inibaba sufi
சூரியகாந்தி


እሾዅ
ishoዅ
முள்


ጕንዲ
gwinidī
அடிமரம்


ቱሊፕ
tulīpi
ட்யூலிப்


ሹሻን ናይ ማይ
shushani nayi mayi
நீர் லில்லி


ስርናይ
sirinayi
கோதுமை